Pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego

Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób dorosłych

Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci i uczniów

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi

Kwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastepczej spokrewnionej

Kwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzeia rodzinnego domu dziecka

Wydawanie zaświadczeń o wypełnieniu warunków wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego.

Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Prowadzenie wewnętrznego spisu

terenowych jednostek organizacyjnych

stowarzyszeń bez samodzielnej osobowości

prawnej

 

Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa