Udzielanie dotacji państwowym instytucjom kultury na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki (dotyczy prowadzenia galerii sztuki w lokalach użytkowych z zasobów Gminy Miejskiej Kraków na preferencyjnych warunkach)

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze

(dotyczy najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych)

 

Rejestr Miejskich Instytucji Kultury – wydanie skróconego lub pełnego odpisu.

Przyjmowanie zawiadomień o imprezie artystycznej lub rozrywkowej organizowanej w ramach działalności kulturalnej, odbywającej się poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy

Rejestracja pojazdów nowych

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h)

Tablice rejestracyjne

 - zmiana (zmiana nr. rejestracyjnych)

 - wtórnik

 - wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik

 

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu