SO-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Piotr Burdek, Danuta Błaszczyk: tel. 12 616-5003, fax: 12 616-5214

Przyjmowanie stron: poniedziałek- piątek w godz. 7.30 - 15.30,

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzSprawdź czy spełniasz warunki

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby, która nie ukończyała 16 roku życiaDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego - na druku stanowiącym załącznik.
  2. Kserokopia (oryginał do wglądu) orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
  3. Dowód osobisty przedstawiciela ustawowego - do wglądu.

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, dokumentująca niepełnosprawność.Termin załatwienia

Do siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Legitymacja osoby niepełnosprawnej.Podstawa prawna
  1. Art. 1 pkt. 1, art. 4a ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046)
  2. § 35 ust.1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1110).

 

 Dostępność procedury
  1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka na legitymacji wpisywany jest symbol przyczyny niepełnosprawności.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulg w przejazdach komunikacją miejską, PKP i PKS na podstawie odrębnych przepisów.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: