EK-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Uzyskanie środków finansowych na remont powiatowej placówki oświatowej lub opiekuńczej


Załatw sprawę elektronicznie


nieSprawę załatwia


Wydział Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, 30-103 KrakówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pismo o przyznanie środków finansowych na remont.Opłaty


brakForma załatwienia

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa;

2. Pisemna informacja o ujęciu szkoły lub placówki w planie remontów na dany rok.Termin załatwienia

Do miesiąca po sporządzeniu planu rzeczowo – finansowego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Plan rzeczowo-finansowy remontów w danym roku.

 Tryb odwoławczy


brakPodstawa prawna

 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 59; zm. Dz.U z 2017r. poz. 949).

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579; zm. Dz.U. z 2017 poz. 2018).Informacje dodatkowe dla klienta


brakSondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: