Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urząd stanu cywilnego w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Wydawanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach