Marzena Paszkot

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

 

 

 

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

pokój 322

telefon: 12 616 1970

fax: 12 616 1983

e-mail: Marzena.Paszkot@um.krakow.pl

 

Zadania Pełnomocnika określa Zarządzenie nr 953/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.04.2015 r.

 

 

 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1. opracowanie i koordynacja programów zmierzających do poprawy warunków zycia rodziny,

2. koordynacja i monitoring realizacji programu "Krakowska Karta Rodzinna",

3. koordynacja działan i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz stworzenia systemu motywacyjnego dla zwiększania liczby zawodowych rodzin zastępczych,

4. inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych na rzecz krakowskich rodzin oraz współpraca przy koordynacji działań w tym zakresie,

5. współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic w zakresie wdrażania działań na rzecz szeroko rozumianej polityki prorodzinnej,

6. rozpoznawanie potrzeb i możliwości realizacji przedsięwzięć Gminy Kraków w ramach prowadzonej polityki rodzinnej.

 

Zobacz również informacje na stronach BIP http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52850 oraz na www.kkr.krakow.pl

 

Biogram

Z wykształcenia politolog, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie obrotu nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym. W Urzędzie Miasta Krakowa pracuje od 2003 roku, początkowo w Wydziale Spraw Administracyjnych, a nastepnie w Wydziale Skarbu.

 

Jej hobby to dalekie podróże i dobra książka.