Elżbieta Koterba - III Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa

Elżbieta Koterba
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój 102


telefon: 12-61-61-305, 12-61-61-303
fax: 12-61-61-553

 

e-mail: Elzbieta.Koterba@um.krakow.pl

 

 

 

 

 


Urodziła się 5 czerwca 1954 roku w Zamościu. Swoje dorosłe życie związała z Krakowem, w którym mieszka od 1972 roku.

 

Architekt i urbanista. W 1979 roku uzyskała dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1980 roku swoją działalność zawodową związała z Biurem Rozwoju Krakowa, gdzie przeszła całą drogę kariery zawodowej.

 

Jest autorem wielu zrealizowanych projektów zespołów zabudowy mieszkalno - usługowej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sakralnych, centrów usług komercyjnych oraz autorem projektów nagrodzonych w konkursach architektonicznych w kraju i za granicą.

 

Autor i współautor licznych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast i gmin np. Krakowa, Tarnowa, Zamościa, w tym wyróżnionych dwukrotnie ministerialnymi pierwszymi nagrodami za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego.

 

Posiada doświadczenie zawodowe wynikające z łączenia działalności architekta i urbanisty z zarządzaniem - w latach 2001-2010 pełniła funkcję prezesa zarządu Biura Rozwoju Krakowa S.A., co zaowocowało przyznaniem w 2008 roku nagrody ,,Krakowskiego Dukata" w kategorii menadżer firmy przez krakowską Izbę Przemysłowo-Handlową. Angażuje się także w pracę społeczną, co zostało uhonorowane odznaką „Za zasługi dla budownictwa", nadaną przez ministra infrastruktury.

 

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 7 marca 2012 roku otrzymała tytuł „Najbardziej Wpływowej Kobiety Małopolski" przyznany jej w głosowaniu przez czytelników „Gazety Krakowskiej". Głosowało na nią 3661 osób. 8 maja 2012 roku Lions Club Kraków Bona Sforza przyznał jej swoje „Honorowe wyróżnienie imienia światłem swej patronki królowej Bony Sforzy".   

 

Autor wielu artykułów i referatów. Jest członkiem: Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Południowej Okręgowej Izby Urbanistów. Mężatka, dorosły syn. Bezpartyjna

 


 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

1. Wydział Architektury i Urbanistyki - AU

2. Wydział Geodezji - GD

3. Wydział Rozwoju Miasta - WR

5. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - KZ

4. Biuro Planowania Przestrzennego - BP

 

Zarządzenie nr 2242/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu

 

Zarządzenie nr 211/2011 w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Rozwoju Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 1292/2011 w sprawie powierzenia Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa prowadzenia określonych spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 2382/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy Zastępcami Prezydenta Miasta Krakowa, Sekretarzem Miasta Krakowa i Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej 

 

Zarządzenie nr 2562/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 września 2013 w sprawie powierzenia Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w imieniu Prezydenta Miasta

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady