http://epuap.gov.pl

 

 

 

Witamy w e-Urzędzie

esp

wnioski elektroniczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Katalog usług według kategorii
Katalog usług według wydziałów Urzędu Miasta Krakowa

 

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.

Czym jest  z perspektywy obywatela?

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

 

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

 

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

 

Profil zaufany

 

ZOBACZ - jak uzyskać Profil Zaufany


Wykaz punktów potwierdzających na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Uprzejmie informujemy, iż na terenie Gminy Miejskiej Kraków, obywatele mogą potwierdzić Profil Zaufany w wyznaczonych punktach:

 

 • URZĄD MIASTA KRAKOWA, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
 • URZĄD MIASTA KRAKOWA, AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 10
 • URZĄD MIASTA KRAKOWA, UL. WIELICKA 28A
 • URZĄD MIASTA KRAKOWA, UL. LUBELSKA 27
 • URZĄD MIASTA KRAKOWA, OS. ZGODY 2
 • MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE, UL. BASZTOWA 22
 • MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE, UL. PRZY RONDZIE 6
 • MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY, OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA 80
 • PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW, UL. RZEMIEŚLNICZA 20
 • DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW, UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW 2
 • URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE, UL. WADOWICKA 10
 • URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA, UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW 2
 • URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK, UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW 2
 • URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW 2
 • URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO, UL. GRODZKA 65
 • URZĄD SKARBOWY KRAKÓW - NOWA HUTA, OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA 80
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W KRAKOWIE, UL. PĘDZICHÓW 27
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INSPEKTORAT KRAKÓW - PODGÓRZE, UL. ZAKOPIAŃSKA 62
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INSPEKTORAT KRAKÓW - NOWA HUTA, OS. TEATRALNE 8
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INSPEKTORAT KRAKÓW - ŁAGIEWNIKI, UL. ZAKOPIAŃSKA 33
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INSPEKTORAT KRAKÓW - KROWODRZA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12

 

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne sa ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.