Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: DPS/ZP-1/2010 Kraków, dnia 8.02.2010 r.

 

Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty,
i ofertach odrzuconych

 Zamawiający:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25
30-329 Kraków
tel: 12/266 03 64


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 w okresie od 1.03.10r. do 30.04.11r. w części:
I - zostały złożone - 4 oferty,
II - zostały złożone - 1 oferta,
III - zostały złożone - 3 oferty,
IV - zostały złożone - 4 oferty,
V - zostały złożone - 4 oferty,
VI - zostały złożone - 1 oferta,
VII - zostały złożone - 4 oferty.

Pozostałe informacje w załączniku

 Załącznik nr 1