San Francisco (stan Kalifornia, USA) - 884 363 mieszkańców

San Francisco

 

 Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Miastem i Hrabstwem San Francisco w Stanach Zjednoczonych Ameryki z dnia 2 lipca 2009 r. w wersji polskiej oraz w wersji angielskiej.

 

Uchwała NR LXXIV/936/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem Kraków w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem San Francisco w Stanach Zjednoczonych Ameryki


Obszary współpracy:
- budownictwo miejskie
- transport i łączność
- organizacja gospodarki miejskiej
- ochrona zabytków historii i kultury
- rewitalizacja obszarów zabytkowych
- nauka i edukacja
- turystyka
- kultura


Adres Urzędu Miasta:

City Hall, Room 200
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
San Francisco, CA 94102
tel.: +1-415-554-6674
fax: +1-415-554-5255

Email: matthew.goudeau@sfgov.org

Zobacz więcej w serwisie Kraków otwarty na świat  

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady