BIP Archiwalny - ZSOI5 (data archiwizacji: 2017-10-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
INTEGRACYJNYCH NR 5 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIELA TECHNIKI


1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe pedagogiczne zgodnie z nauczanym przedmiotem


2. Wymagania dodatkowe
studia podyplomowe w zakresie informatyki


3. Zakres obowiązków
nauczanie techniki w gimnazjum


4. Warunki pracy i płacy:
zgodne z Ustawą Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1989r z późn. zm.


5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
- dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o niekaralności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- kopie świadectw pracy,6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin - od 06.04.2009r

Miejsce - sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcacych Integracyjnych nr 5
31-957 Kraków, os. Słoneczne 12


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor mgr Ewa Donhöffner

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 (2)