Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

Kraków, 16.12.2008r.

DPS.Adm./ZP-1/08/

 

Zawiadomienie o wyborze oferty


Niniejszym zawiadamia się , że w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę MIĘSA ŚWIEŻEGO, WĘDLIN I DROBIU ORAZ MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty jak następuje:
1/ W części nr 1 na dostawę mięsa świeżego, wędlin i drobiu wybrano ofertę o wartości brutto 49 119,68 zł Z.P.M. „HiS" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rogatka 10 w Krakowie, która uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt w jedynym kryterium jakim była „cena";
2/ W części nr 2 na dostawę mleka i produktów mleczarskich wybrano ofertę o wartości brutto
53 128,10 zł Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z siedzibą przy ul. B. Prusa 5 w Miechowie, która uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt. w jedynym kryterium jakim była „cena".

Dyrektor
mgr inż. Stefan Zaremba-Skzyński