Numer:

XVI/163/11

Data uchwalenia:

2011-05-25

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR XVI/163/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR CXIII/1753/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.
pdf_logo
UCHWAŁA NR XCIII/2430/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.).
pdf_logo
UCHWAŁA NR XL/296/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXII/788/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/659/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXVIII/2155/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.
pdf_logopdf_logo
UCHWAŁA NR LXVII/659/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXXXII/788/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/659/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa.

Powrót