Numer:

VIII/69/11

Data uchwalenia:

2011-02-16

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 24.03.2011 r. nr WN.II.4131-1-11-11 stwierdzające nieważność w części, tj. w zakresie: 1/ części tytułu uchwały tj. słów: ''oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych'', 2/ § 1 ust. 3 uchwały, 3/ § 7 uchwały, 4/ § 8 ust. 2 uchwały, 5/ § 9 uchwały, 6/ § 10 ust. 2 uchwały w zakresie słów: ''przekopanie może nastąpić po upływie 2 miesięcy od daty wysłania zawiadomienia oraz umieszczenia informacji na grobie'', 7/ § 11 ust. 10 uchwały, 8/ Załączników nr 1, 2, 3 do uchwały.

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.

Powrót