Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/370/92 UCHWAŁA NR LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu "CRACOVIAE MERENTI" za zasługi dla Miasta Krakowa. 1992-06-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
C/2603/18 UCHWAŁA NR C/2603/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 w sprawie ustanowienia Medalu ''CRACOVIAE MERENTI'' za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.). 2018-04-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIX/1681/17 UCHWAŁA NR LXIX/1681/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Studenckiemu Komitetowi Solidarności. 2017-04-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIX/1680/17 UCHWAŁA NR LXIX/1680/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Towarzystwu Lekarskiemu Krakowskiemu. 2017-04-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIX/1679/17 UCHWAŁA NR LXIX/1679/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 2017-04-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIX/1179/13 UCHWAŁA NR LXXIX/1179/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" profesor Jadwidze Romańskiej-Gabryś. 2013-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIX/1178/13 UCHWAŁA NR LXXIX/1178/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" Stanisławie Centkowskiej. 2013-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIX/1177/13 UCHWAŁA NR LXXIX/1177/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" profesorowi Stefanowi Dousie. 2013-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIX/1176/13 UCHWAŁA NR LXXIX/1176/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu "Cracoviae Merenti" Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie 2013-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIX/1175/13 UCHWAŁA NR LXXIX/1175/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu "Cracoviae Merenti" Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność. 2013-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/1146/13 UCHWAŁA NR LXXVII/1146/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu Cracoviae Merenti za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.). 2013-06-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XL/542/12 UCHWAŁA NR XL/542/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu Cracoviae Merenti za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.). 2012-03-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XVI/185/11 UCHWAŁA NR XVI/185/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu. 2011-05-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/1316/10 UCHWAŁA NR XCVIII/1316/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Złotego Medalu ?Cracoviae Merenti? Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. 2010-04-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVI/1292/10 UCHWAŁA NR XCVI/1292/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu CRACOVIAE MERENTI za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.). 2010-03-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVIII/889/09 UCHWAŁA NR LXVIII/889/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania Złotego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Szpitalowi Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie 2009-04-15

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIV/176/07 UCHWAŁA NR XIV/176/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu ''Cracoviae Merenti'' prof. dr hab. Zdzisławowi Żygulskiemu 2007-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIV/175/07 UCHWAŁA NR XIV/175/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Zofii Żelazny oraz Zdzisławowi Żelaznemu. 2007-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIV/174/07 UCHWAŁA NR XIV/174/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Hospicjum św. Łazarza 2007-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIV/173/07 UCHWAŁA NR XIV/173/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu ''Sokół''. 2007-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIV/172/07 UCHWAŁA NR XIV/172/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa 2007-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1246/06 UCHWAŁA NR CXVIII/1246/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu ''Cracoviae Merenti'' dla Klubu Sportowego ''Cracovia'' i Towarzystwa Sportowego ''Wisła'' na ręce ich Rad Seniorów. 2006-10-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVII/1233/06 UCHWAŁA NR CXVII/1233/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian do uchwały Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu ''CRACOVIAE MERENTI'' za zasługi dla Miasta Krakowa. 2006-09-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CX/1101/06 UCHWAŁA NR CX/1101/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie składu Komisji Medalu ''CRACOVIAE MERENTI''. 2006-05-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVI/746/05 UCHWAŁA NR LXXVI/746/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Panu Profesorowi Bronisławowi Chromemu. 2005-04-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVI/745/05 UCHWAŁA NR LXXVI/745/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania Brązowego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Panu Stanisławowi Janowi Gałońskiemu. 2005-04-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVI/744/05 UCHWAŁA NR LXXVI/744/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 2005-04-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVI/743/05 UCHWAŁA NR LXXVI/743/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania Złotego Medalu ?Cracoviae Merenti? Towarzystwu Strzeleckiemu ''Bractwo Kurkowe'' w Krakowie. 2005-04-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XVI/113/03 UCHWAŁA NR XVI/113/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu "Cracoviae Merenti" Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 2003-05-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIX/221/99 UCHWAŁA NR XXIX/221/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 września 1999 r. w sprawie składu Komisji Medalu "CRACOVIAE MERENTI". 1999-09-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIX/143/99 UCHWAŁA NR XIX/143/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu "Cracoviae Merenti" za zasługi dla Miasta Krakowa 1999-05-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIII/954/98 UCHWAŁA NR CIII/954/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu "Cracoviae Merenti" za zasługi dla Miasta Krakowa. 1998-01-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/795/97 UCHWAŁA NR LXXXIV/795/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 1997 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu "Cracoviae Merenti" za zasługi dla Miasta Krakowa. 1997-06-04

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCII/608/93 UCHWAŁA NR XCII/608/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 1993 r. w sprawie składu Komisji Medalu " CRACOVIAE MERENTI" . 1993-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/512/93 UCHWAŁA NR LXXX/512/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie zmian do uchwały Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. 1993-04-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót