UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
II/2019 11-01-2019 II/41/2019 opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Szczygla w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/40/2019 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/39/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/38/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/37/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kącik w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/36/2019 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Zamoyskiego w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/35/2019 zbycia działek nr 336/4 , 255/3, 254/4 oraz 334/3 obr. 15 jedn. ew. Podgórze przy ul. Kuklińskiego w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/34/2019 opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego” uchwała
II/2019 11-01-2019 II/33/2019 zaopiniowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Rybitwy – Rejon ulicy Golikówka” uchwała
II/2019 11-01-2019 II/32/2019 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, dojściami, dojazdem, murami oporowymi, zewnętrznymi miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną na działce nr 595/2 obręb 28 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki drogowej nr 283/2 obr. jw. przy ul. Koziej w Krakowie” uchwała
II/2019 11-01-2019 II/31/2019 wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Seweryna Goszczyńskiego w Krakowie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/30/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/29/2019 korekty dot. składu osobowego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/28/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/27/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/26/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/25/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/24/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/23/2019 opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 137 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości oraz poddasza na stację bazową telefonii komórkowej uchwała
II/2019 11-01-2019 II/22/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Zieleni i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/21/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej i Społecznej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/20/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/19/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Informacji, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/18/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/17/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/16/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019 11-01-2019 II/15/2019 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
II/2019

11-01-2019

II/14/2019 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2018

17-12-2018

I/13/2018 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/12/2018 powołania Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/11/2018 powołania Komisji Informacji, Kultury i Promocji Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/10/2018 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/9/2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/8/2018 powołania Komisji Zieleni i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze  uchwała
I/2018

17-12-2018

I/7/2018 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2018

17-12-2018

I/6/2018 powołania Komisji Mieszkaniowej i Społecznej Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2018

17-12-2018

I/5/2018 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2018

17-12-2018

I/4/2018 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
I/2018

17-12-2018

I/3/2018

powołania Komisji Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
I/2018

17-12-2019

I/2/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Św. Benedykta w Krakowie uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała