Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VIII Kadencji


2019-03-27 ŚR 10:00


Sesja nr: 8012 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 170
  0170 -   PDF  
  0170 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Czystej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-02-19
  Projekt doręczony - 2019-02-20
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  


 5. Druk nr 173

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4931/1151636 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Jagodowej 19 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-02-19
  Projekt doręczony - 2019-02-20
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  


 6. Druk nr 217
  0217_skan -   PDF  

  Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 28 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Hutniczym 5, oznaczonej jako działka nr 27 obręb 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  


 7. Druk nr 218
  0218 -   PDF  
  0218 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  


 8. Druk nr 219
  0219 -   PDF  
  0219 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 648/3969 części nieruchomości położonej przy ul. Cechowej w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  
  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  


 9. Druk nr 221
  0221 -   DOC  
  0221 -   PDF  
  0221_zał.1 -   PDF  
  0221_zał.2 -   PDF  
  0221_zał.3 -   PDF  
  0221_zał.4 -   PDF  
  0221_zał.5 -   PDF  
  0221_zał.6 -   PDF  
  0221_zał.7 -   PDF  
  0221_zał.8 -   PDF  
  0221_zarz_PMK -   DOC  
  0221_zarz_PMK -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 758, 853 i 921 oraz planu wydatków w działach: 020, 700, 710, 750, 801, 851, 853 i 900)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2019-03-20


 10. Druk nr 222
  0222 -   DOC  
  0222 -   PDF  
  0222_zał.1 -   PDF  
  0222_zał.2 -   PDF  
  0222_zał.3 -   PDF  
  0222_zarz_PMK -   DOC  
  0222_zarz_PMK -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  


 11. Druk nr 223
  0223 -   DOC  
  0223 -   PDF  
  0223_Zał. 1 - WPF 2019-2043 -   PDF  
  0223_Zał. 2 - WPW 2019 - 2043 -   PDF  
  0223_Zał. 3 Objasnienia cz. A -   PDF  
  0223_Zał. 3 Objasnienia cz. B Zakresy całkowite -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-03-06
  Projekt doręczony - 2019-03-06
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-25

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2019-03-20


 12. Druk nr 225
  0225 -   PDF  

  Zorganizowanie niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  


 13. Druk nr 249
  0249 -   PDF  

  Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2019-03-19
  Projekt doręczony - 2019-03-20


 14. Druk nr 226
  0226 -   PDF  
  0226 -   DOC  

  Odwołanie Katarzyny Banaś z pełnienia funkcji ławnika
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Starowicz
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06


 15. Druk nr 227
  0227 -   PDF  
  0227 -   DOC  

  Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Adam Chrapisiński/
  Pozytywna opinia prawna B. Kiczek-Grygiel
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06


 16. Druk nr 243
  0243 -   PDF  
  0243 -   DOC  

  Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2019-03-12
  Projekt doręczony - 2019-03-13


 17. Druk nr 163
  0163 -   PDF  

  Powołanie "Nagrody Gdańskiej" ku pamięci Prezydenta Pawła Adamowicza, dla organizacji pozarządowych, których działania skupiają się na promowaniu postaw obywatelskich i przeciwstawianiu się mowie nienawiści

  Na XI sesji RMK /13.03.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radną Ninę Gabryś Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzupełnienia treści i doprecyzowania uchwały

  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Nina Gabryś/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-02-13
  Projekt doręczony - 2019-02-15

  Opinie

  Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych -   PDF   - doręczenie - 2019-03-13


 18. Druk nr 175
  0175 -   PDF  

  Działania zmierzające do utworzenia klastra energii z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków

  Na XI sesji RMK /13.03.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem dokonania zmian w projekcie uchwały wynikających: z pisemnej opinii Prezydenta oraz ze stanowiska przedstawiciela Prezydenta przedstawionego w dyskusji nad projektem uchwały

  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
  z uwagami opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-02-22
  Projekt doręczony - 2019-02-22

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-03-12 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-13 -   PDF  
  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-03-11 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: J. PIETRAS -   PDF   - doręczenie - 2019-03-13


 19. Druk nr 191
  0191 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadacza Karty Krakowskiej
  /projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Michał Starobrat/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-02-27
  Projekt doręczony - 2019-02-27

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2019-03-11 -   PDF  


 20. Druk nr 207
  0207 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-02-27
  Projekt doręczony - 2019-02-28

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2019-03-05


 21. Druk nr 214
  0214 -   PDF  

  Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2019
  /projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06


 22. Druk nr 231
  0231 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Półwsie Zwierzynieckie"
  /projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-02-22
  Projekt doręczony - 2019-03-08

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2019-03-18 -   PDF  


 23. Druk nr 235
  0235 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzania dzieci w godzinach porannych
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Anna Prokop-Staszecka/
  Data wpływu - 2019-03-06
  Projekt doręczony - 2019-03-11


 24. Druk nr 237
  0237 -   PDF  

  Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych
  /projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Sęk/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-03-07
  Projekt doręczony - 2019-03-11


 25. Druk nr 160
  0160 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akcji "Plastikowa Butelka Zwrotna"
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
  z uwagami opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-02-13
  Projekt doręczony - 2019-02-14

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-02-26 -   PDF  


 26. Druk nr 206
  0206 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie programu "Nie Marnuję, Jedzenie Szanuję", czyli zakupu lodówek w ramach food-sharingu
  /projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
  Data wpływu - 2019-02-27
  Projekt doręczony - 2019-02-28


 27. Druk nr 245
  0245 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zbudowania i usytuowania w jednej z sal Urzędu Miasta Krakowa lub miejskich jednostek organizacyjnych funkcjonalnej repliki Okrągłego Stołu w ramach jubileuszu 30. Rocznicy tak zwanych wyborów czerwcowych
  /projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
  Data wpływu - 2019-03-12
  Projekt doręczony - 2019-03-13


 28. Druk nr 250
  0250 -   DOC  
  0250 -   PDF  
  0250_zał.1 -   PDF  
  0250_zał.2 -   PDF  
  0250_zał.3 -   PDF  
  0250_zał.4 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2019-03-19
  Projekt doręczony - 2019-03-20


 29. Druk nr 210
  0210_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Paweł Mach
  Data wpływu - 2019-02-28
  Projekt doręczony - 2019-03-04


 30. Druk nr 228
  0228_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Uroczym w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06


 31. Druk nr 229

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność obu wnioskodawców we wskazanych częściach
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06


 32. Druk nr 230
  0230 -   PDF  
  0230 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr CIX/2869/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-03-05
  Projekt doręczony - 2019-03-06


 33. Druk nr 244
  0244_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-03-12
  Projekt doręczony - 2019-03-13


 34. Druk nr 199
  0199 -   DOC  
  0199 -   PDF  
  0199_zał.1 -   PDF  
  0199_zał.2 -   PDF  
  0199_zał.3 -   PDF  
  0199_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
  0199_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Fredry Szkoła"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2019-02-26
  Projekt doręczony - 2019-02-27
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21


 35. Druk nr 200
  0200 -   DOC  
  0200 -   PDF  
  0200_zał.1_mapa_bip -   PDF  
  0200_zał.2_wył_jawność -   DOC  
  0200_zał.2_wył_jawność -   PDF  
  0200_zał.3 -   DOC  
  0200_zał.3 -   PDF  
  0200_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
  0200_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2019-02-26
  Projekt doręczony - 2019-02-27
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-25
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-26

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2019-03-19


 36. Druk nr 203
  0203 -   DOC  
  0203 -   PDF  
  0203_zał.1_mapa_bip -   PDF  
  0203_zał.2_niejawna -   DOC  
  0203_zał.2_niejawna -   PDF  
  0203_zał.3 -   DOC  
  0203_zał.3 -   PDF  
  0203_zał.II_do_zarz_PMK -   DOC  
  0203_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
  0203_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
  0203_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
  0203_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Armii Krajowej - Piastowska"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2019-02-26
  Projekt doręczony - 2019-02-28
  I czytanie - 2019-03-13
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-03-19
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-03-21

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2019-03-19


 37. Druk nr 158-R
  0158-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie wprowadzenia 10-groszowej kaucji zwrotnej za plastikowe butelki
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
  Data wpływu - 2019-02-13
  Projekt doręczony - 2019-02-14


 38. Druk nr 180-R
  0180-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie wyeliminowania mowy nienawiści z systemu oświaty i przywrócenia należytego nadzoru nad placówkami edukacyjnymi na terenie województwa małopolskiego
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
  Data wpływu - 2019-02-27
  Projekt doręczony - 2019-02-27


 39. Druk nr 232-R
  0232-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie zapewnienia efektywnego wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych
  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
  Data wpływu - 2019-03-06
  Projekt doręczony - 2019-03-11


 40. Oświadczenia, komunikaty.

 41. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.