Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VIII Kadencji


2019-08-28 ŚR 10:00


Sesja nr: 8023 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 454
  0454 -   DOC  
  0454 -   PDF  
  0454_skan -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 90 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 83 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-06-10
  Projekt doręczony - 2019-06-10
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 5. Druk nr 461
  0461 -   PDF  
  0461 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-06-12
  Projekt doręczony - 2019-06-13
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 6. Druk nr 462
  0462 -   PDF  
  0462 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku na os. Przy Arce 18 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-06-12
  Projekt doręczony - 2019-06-13
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 7. Druk nr 470
  0470 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 27usytuowanego w budynku na os. Centrum A 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-06-14
  Projekt doręczony - 2019-06-19
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 8. Druk nr 471
  0471 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-06-18
  Projekt doręczony - 2019-06-21
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 9. Druk nr 472
  0472 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 58 % bonifikaty od ceny ustalonej z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację lokalu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-06-18
  Projekt doręczony - 2019-06-21
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 10. Druk nr 510
  0510 -   PDF  
  0510 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Retoryka 6A w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 62% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-06-25
  Projekt doręczony - 2019-06-27
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 11. Druk nr 511
  0511 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 95 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-06-25
  Projekt doręczony - 2019-06-27
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 12. Druk nr 512
  0512_niejawny -   PDF  
  0512_niejawny -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2790/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-06-25
  Projekt doręczony - 2019-06-27
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 13. Druk nr 513
  0513_niejawny -   PDF  
  0513_niejawny -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2929/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie /
  Data wpływu - 2019-06-27
  Projekt doręczony - 2019-06-27
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 14. Druk nr 469
  0469 -   DOC  
  0469 -   PDF  
  0469_zał -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę nr LXII/1347/17 w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Katarzyna Wysocka/
  Pozytywna opinia prawna Łukasz Herman
  Data wpływu - 2019-06-13
  Projekt doręczony - 2019-06-19
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  


 15. Druk nr 508
  0508 -   PDF  

  Ogłoszenie zamiaru zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Magdalena Doksa-Tverberg /
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2019-06-25
  Projekt doręczony - 2019-06-27
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2019-07-09 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF  


 16. Druk nr 514
  0514 -   DOC  
  0514 -   PDF  
  0514_zał -   PDF  

  Przyjęcie "Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
  Pozytywna opinia prawna Zbigniew Bury
  Data wpływu - 2019-06-25
  Projekt doręczony - 2019-06-27
  I czytanie - 2019-07-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-07-08 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2019-07-09
  Poprawki - zgłoszona przez: Ł. SĘK -   PDF   - doręczenie - 2019-07-18


 17. Druk nr 424
  0424 -   PDF  
  0424_opinia_Kom_Dialogu_Obywatel_ds_Środowiska -   PDF  

  Powołanie Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa
  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Maślona/
  z uwagą opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-05-28
  Projekt doręczony - 2019-05-29
  I czytanie - 2019-06-12
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-03
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-05

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" -   PDF   - doręczenie - 2019-06-12


 18. Druk nr 565
  0565 -   PDF  
  0565 -   DOC  

  Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 2019-07-26
  Projekt doręczony - 2019-07-26

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2019-08-14


 19. Druk nr 566
  0566 -   PDF  
  0566 -   DOC  

  Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 2019-07-26
  Projekt doręczony - 2019-07-26


 20. Druk nr 567
  0567 -   PDF  
  0567 -   DOC  

  Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 2019-07-26
  Projekt doręczony - 2019-07-26


 21. Druk nr 607
  0607 -   PDF  
  0607 -   DOC  

  Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Barbara Solak-Zakrzewska
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 22. Druk nr 608
  0608 -   DOC  
  0608 -   PDF  

  Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Barbara Solak-Zakrzewska
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 23. Druk nr 568
  0568 -   PDF  

  Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LXXX/ 1223/ 13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Mrugała/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 2019-07-29
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 24. Druk nr 569
  0569 -   PDF  
  0569 -   DOC  

  Zaliczenie ulicy prof. Jana Studniarskiego do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2019-07-31
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 25. Druk nr 570
  0570 -   PDF  
  0570 -   DOC  

  Pozbawienie ulicy Kobierzyńskiej na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Rydlówka kategorii drogi publicznej powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2019-07-31
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 26. Druk nr 571
  0571 -   PDF  
  0571 -   DOC  

  Zaliczenie ulicy Tadeusza Kantora do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2019-07-31
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 27. Druk nr 572
  0572 -   PDF  
  0572 -   DOC  

  Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2019-07-31
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 28. Druk nr 573
  0573 -   PDF  
  0573 -   DOC  

  Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2019-07-31
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 29. Druk nr 574
  0574 -   PDF  
  0574 -   DOC  

  Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2019-07-31
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 30. Druk nr 575
  0575 -   PDF  
  0575 -   DOC  

  Zaliczenia ulicy Leona Henryka Sternbacha do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
  Pozytywna opinia prawna Karol Szylko
  Data wpływu - 2019-07-31
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 31. Druk nr 576
  0576 -   PDF  
  0576 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/302/11 w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej "Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Magdalena Doksa-Tverberg /
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2019-08-01
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 32. Druk nr 588
  0588 -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr XIII/228/19 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Magdalena Doksa-Tverberg /
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2019-08-07
  Projekt doręczony - 2019-08-12


 33. Druk nr 587
  0587 -   PDF  

  Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Karpierz/
  Pozytywna opinia prawna Katarzyna Karaś-Batko
  Data wpływu - 2019-08-06
  Projekt doręczony - 2019-08-09


 34. Druk nr 589
  0589 -   DOC  
  0589 -   PDF  
  0589_zarz_PMK -   DOC  
  0589_zarz_PMK -   PDF  

  Przyjęcie do realizacji przez Gminę Miejską Kraków zadania publicznego Powiatu Krakowskiego z zakresu pomocy społecznej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2019-08-09
  Projekt doręczony - 2019-08-12


 35. Druk nr 590
  0590 -   PDF  
  0590 -   DOC  

  Szczegółowe warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2019-08-09
  Projekt doręczony - 2019-08-12


 36. Druk nr 602
  0602 -   DOC  
  0602 -   PDF  
  0602_zał.1 -   PDF  
  0602_zał.2 -   DOC  
  0602_zał.2 -   PDF  

  Żródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 37. Druk nr 603
  0603 -   PDF  
  0603 -   DOC  

  Tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 38. Druk nr 236
  0236 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ankiety dotyczącej nauczania lekcji religii
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
  z uwagami opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-03-06
  Projekt doręczony - 2019-03-11

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych -   PDF   - doręczenie - 2019-05-07


 39. Druk nr 536
  0536 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ożywienia Nowej Huty pod kątem organizowania w pięciu nowohuckich dzielnicach cyklicznych wydarzeń miejskich, tj. targi, pokazy, koncerty
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Michał Drewnicki/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-07-08
  Projekt doręczony - 2019-07-09


 40. Druk nr 543
  0543_z_opinią_prawną -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących określenia działań związanych z rewitalizacją i renowacją obiektów małej architektury - fontann wraz z ich otoczeniem - zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz przygotowania dokumentacji i budowy nowej fontanny na Placu Centralnym
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Moryc/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka
  Data wpływu - 2019-07-10
  Projekt doręczony - 2019-07-10


 41. Druk nr 546
  0546 -   PDF  

  Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-07-16
  Projekt doręczony - 2019-07-17

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna z uwagami 2019-08-13 -   DOC   -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH -   PDF   - doręczenie - 2019-08-09


 42. Druk nr 561
  0561 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wykupu przez Gminę Miejską Kraków działki przy ulicy Senatorskiej
  /projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
  z uwagami opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2019-07-25
  Projekt doręczony - 2019-07-25


 43. Druk nr 586
  0586 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystosowania siedzib organów Dzielnic Miasta Krakowa dla potrzeb osób niepełnosprawnych
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2019-08-05
  Projekt doręczony - 2019-08-06


 44. Druk nr 594
  0594 -   PDF  

  Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2019 r. nr WN-II.4131.1.27.2019, stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XIX/389/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie powołania "Komisji Nocnego Burmistrza"
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2019-08-12
  Projekt doręczony - 2019-08-13


 45. Druk nr 595
  0595 -   PDF  

  Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2019 r. nr WN-II.4131.1.29.2019, stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XVIII/391/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń medycznych
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2019-08-12
  Projekt doręczony - 2019-08-13


 46. Druk nr 596
  0596 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV
  /projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
  Data wpływu - 2019-08-13
  Projekt doręczony - 2019-08-13


 47. Druk nr 606
  0606 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce Miejska Infrastruktura
  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 48. Druk nr 613

  Zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Starowicz
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 49. Druk nr 614

  Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników w wyborach na kadencję 2020 - 2023
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 50. Druk nr 609
  0609 -   DOC  
  0609 -   PDF  
  0609_zał_skan -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 855)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 51. Druk nr 610
  0610 -   DOC  
  0610 -   PDF  
  0610_zał_skan -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 52. Druk nr 611
  0611 -   DOC  
  0611 -   PDF  
  0611_zał_skan -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 53. Druk nr 612
  0612 -   PDF  
  0612_Zał. 1 WPF 2019 - 2043 zm. 6 -   PDF  
  0612_Zał. 2 WPW 2019-2043 zm. 6 -   PDF  
  0612_Zał. 3 Objasnienia cz. A zm. 6 -   PDF  
  0612_Zał. 3 Objasnienia cz. B Zakresy całkowite zm. 6 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2019-08-20
  Projekt doręczony - 2019-08-22


 54. Druk nr 559
  0559 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Łukasz Franek/
  Pozytywna opinia prawna SŁawomir Podgórski
  Data wpływu - 2019-07-24
  Projekt doręczony - 2019-07-25


 55. Druk nr 577
  0577 -   PDF  

  Ustalenie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Mrugała/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 2019-07-29
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 56. Druk nr 532
  0532 -   PDF  
  0532 -   DOC  

  Zmiana uchwały nr CXIII/2968/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 95 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 37 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-03
  Projekt doręczony - 2019-07-04


 57. Druk nr 533
  0533 -   PDF  
  0533 -   DOC  

  Zmiana uchwały nr CXV/3067/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 41 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 36 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-03
  Projekt doręczony - 2019-07-04


 58. Druk nr 535
  0535_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3A położonego przy ul. Puszkarskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-04
  Projekt doręczony - 2019-07-08


 59. Druk nr 545
  0545_niejawny -   PDF  
  0545_niejawny -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 640/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-07-10
  Projekt doręczony - 2019-07-11


 60. Druk nr 549
  0549_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3973/503359 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-17
  Projekt doręczony - 2019-07-18


 61. Druk nr 550
  0550 -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tadeusza Kantora Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-07-17
  Projekt doręczony - 2019-07-18


 62. Druk nr 551
  0551_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-16
  Projekt doręczony - 2019-07-18


 63. Druk nr 552
  0552_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-19
  Projekt doręczony - 2019-07-23


 64. Druk nr 554
  0554_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 34 położonego przy ul. Rydlówka w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-07-24
  Projekt doręczony - 2019-07-25


 65. Druk nr 555
  0555_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-07-24
  Projekt doręczony - 2019-07-25


 66. Druk nr 556
  0556_niejawny -   PDF  

  kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Pachońskiego 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-07-24
  Projekt doręczony - 2019-07-25


 67. Druk nr 557
  0557_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-07-24
  Projekt doręczony - 2019-07-25


 68. Druk nr 558
  0558 -   PDF  
  0558 -   DOC  

  Zmiana uchwały nr VI/99/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 108 usytuowanego w budynku na os. Handlowym 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 41% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2019-07-24
  Projekt doręczony - 2019-07-25


 69. Druk nr 560
  0560_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5011/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Polańska Inspektor Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy ul. Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-24
  Projekt doręczony - 2019-07-25


 70. Druk nr 563
  0563_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-25
  Projekt doręczony - 2019-07-26


 71. Druk nr 564
  0564_niejawny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-25
  Projekt doręczony - 2019-07-26


 72. Druk nr 578
  0578_wył_jawność -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty odpowiadającej środkom finansowym przeznaczonym na nabycie lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 14 przy ulicy Wybickiego w Krakowie, co stanowi 43,81% udzielonej przez Gminę Miejską Kraków bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-31
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 73. Druk nr 579
  0579_wył_jawności -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-07-31
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 74. Druk nr 580
  0580_wył_jawności -   PDF  
  0580_wył_jawności -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-08-01
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 75. Druk nr 581
  0581 -   PDF  
  0581 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. Bosaków 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 79 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-07-29
  Projekt doręczony - 2019-08-02


 76. Druk nr 582
  0582 -   PDF  
  0582 -   DOC  

  Zmiana uchwały nr CXV/3061/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 87 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 82 %bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-08-02
  Projekt doręczony - 2019-08-05


 77. Druk nr 583
  0583 -   PDF  
  0583 -   DOC  

  Zmiany uchwały nr CXI/2900/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 174 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-08-02
  Projekt doręczony - 2019-08-06


 78. Druk nr 584
  0584 -   PDF  
  0584 -   DOC  

  Zmiana uchwały nr VI/98/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 70 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 7 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-08-01
  Projekt doręczony - 2019-08-06


 79. Druk nr 585
  0585 -   PDF  
  0585 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 21 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-08-01
  Projekt doręczony - 2019-08-06


 80. Druk nr 591
  0591 -   PDF  
  0591 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 16A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CVII/2757/18 z dnia 5 lipca 2018r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2019-08-07
  Projekt doręczony - 2019-08-12


 81. Druk nr 592
  0592_wył_jawności -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2983/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 31 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-08-09
  Projekt doręczony - 2019-08-12


 82. Druk nr 593
  0593_wyłączenie jawności -   PDF  

  Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-08-09
  Projekt doręczony - 2019-08-12


 83. Druk nr 597
  0597 -   PDF  
  0597 -   DOC  

  Zmiana uchwały nr VI/97/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku położonym na os. Na Stoku 23 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 34 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-08-13
  Projekt doręczony - 2019-08-14


 84. Druk nr 598
  0598 -   PDF  
  0598 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18B usytuowanego w budynku przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2019-08-13
  Projekt doręczony - 2019-08-14


 85. Druk nr 599
  0599 -   PDF  
  0599 -   DOC  

  Zmiana uchwały nr CXIII/2965/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Zielonym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Data wpływu - 2019-08-13
  Projekt doręczony - 2019-08-14


 86. Druk nr 600
  0600_wył_jawności -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonego przy ul. Rydygiera w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2019-08-13
  Projekt doręczony - 2019-08-14


 87. Druk nr 601
  0601 -   PDF  
  0601 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2019-08-13
  Projekt doręczony - 2019-08-14


 88. Druk nr 440
  0440 -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
  /projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - I czytanie - referuje Alicja Szczepańska/
  z uwagami opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2019-06-04
  Projekt doręczony - 2019-06-05

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna z uwagą 2019-07-09 -   PDF  
  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-02 -   DOC   -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SĘK -   PDF   - doręczenie - 2019-06-28


 89. Druk nr 562
  0562 -   PDF  

  Zmiana uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
  /projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
  Data wpływu - 2019-07-24
  Projekt doręczony - 2019-07-25

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-13 -   DOC   -   PDF  


 90. Oświadczenia, komunikaty.

 91. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.