BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
Symbol: SP91
Adres: os. Handlowe 4, 31-935 Kraków
Telefon: 12 644 24 75
Faks: 12 643 62 37
Email: sekretariat@zsos1.pl
WWW: http://www.zsos1.pl
NIP: 678-30-43-
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej.
Uwagi: Sekretariat czynny codziennie od godz. 7.30 do 15.30. Czwartek dniem bez przyjmowania stron.
Władze:
Dyrektor mgr Dorota Sowa-Kołodziej
Zastępca dyrektora mgr Grażyna Dałkowska
Zastępca dyrektora mgr Małgorzata Rybska
Koordynator ds. sportu mgr Grzegorz Zajączkowski