BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego
Symbol: SP39
Adres: Jachowicza 5, 31-564 Kraków
Telefon: 12 414 37 36
Faks: 12 414 37 36
Email: sekretariat@sp39krakow.pl
WWW: http://www.sp39krakow.pl
NIP: 6751606717
REGON: 367363847
Zakres działania: Działalność edukacyjna w zakresie szkoły podstawowej
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail do Inspektora ochrony danych jednostki – Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl”
Władze:
dyrektor mgr inż. Iwona Janek