BIP MJO - Krakowski Teatr VARIETE

TRWAJĄCE:

POSTĘPOWANIE 03/2018 - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania budynku Krakowskiego Teatru Variete przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie wraz z terenem przylegającym

POSTĘPOWANIE 02/2018 - Całodobowa kompleksowa ochrona mienia oraz obsługa portierni Krakowskiego Teatru Variete przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie ZAKOŃCZONE:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2018 - usługi inspicjenckie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2018 - usługi wydruków i ekspozycji reklamy przy użyciu nośników citylight i billboard

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2018 - usługi kompleksowej obsługi widowni w tym obsługi bileterskiej i szatniarskiej oraz wykonywania obowiązków Kierownika dyżurnego podczas Spektakli repertuarowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018 - Unieważnione

POSTĘPOWANIE 04/2017 - ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA W SIEDZIBIE KRAKOWSKIEGO TEATRU VARIETE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2017

POSTĘPOWANIE 03/2017 - Całodobowa kompleksowa ochrona mienia oraz obsługa portierni Krakowskiego Teatru Variete przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie

POSTĘPOWANIE 02/2017 - ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA W SIEDZIBIE KRAKOWSKIEGO TEATRU VARIETE

POSTĘPOWANIE 01/2017 - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania w siedzibie Krakowskiego Teatru Variete


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2015


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/2015


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-17/14


ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-16/14

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-14/14


ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-10/14

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-09/14


ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-08/14


Postępowanie 02/14 - Dostawa mebli i elementów wyposażenia wnętrz w podziale na części

POSTĘPOWANIE 02/14 - DOSTAWA MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ W PODZIALE NA CZĘŚĆI - WYBÓR OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-06/14

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-06/14 - WYBÓR OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-05/14

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-04/14

 

Postępowanie 01/14 - Dostawa mebli i elementów wyposażenia wnętrz w podziale na części

POSTĘPOWANIE 01/14 - DOSTAWA MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ W PODZIALE NA CZĘŚCI - WYBÓR OFERTY

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Postępowanie ZO-03/14

ZAPYTANIE OFERTOWE - POSTĘPOWANIE ZO-03/14 - WYBÓR OFERTY