BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

 

Schemat organizacyjny 

 

DYREKTOR:
Marcin Hanczakowski
Adres: ul. Centralna 53, 31 - 586 Kraków,
Sekretariat:
Tel. 12 616-7416,
Fax: 12 616-7417

 

 

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI:

Iwona Król

Adres: ul. Centralna 53, 31 - 586 Kraków,

Sekretariat:

Tel. 12 616-7137

Fax: 12 616-7138

 

Z-CA DYREKTORA DS. INFRASTRUKTURY:
Andrzej Olewicz
Adres: os. Złotej Jesieni 14, 31 - 828 Kraków, 
Sekretariat:
Tel. 12 616-7005,
Fax: 12 616-7226

 

Z-CA DYREKTORA DS. TRANSPORTU:
Łukasz Franek
Adres: os. Złotej Jesieni 14, 31 - 828 Kraków,
Sekretariat:
Tel. 12 616-7502,
Fax: 12 616-7547


 

Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH:
 Anna Małecka
Adres: ul. Centralna 53, 31 - 586 Kraków,
Sekretariat:
Tel. 12 616-7137,
Fax: 12 616-7138

 

Z-CA DYREKTORA DS. OBSŁUGI:

Paweł Sularz

Adres: ul. Centralna 53, 31 - 586 Kraków,

Sekretariat:

Tel. 12 616-7543,

Fax: 12 616-7417

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY: 

 Aleksandra Michalik
Adres: ul. Centralna 53, 31 - 586 Kraków,
Tel.: 12 616-7137,
Fax: 12 616-7417