BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30

 

 Programy:

 

 

Zrealizowane programy unijne:

Kapitał ludzki 

Indywidualizacja Procesu Nauczania

Edukacja w dobrym stylu

 

Więcej informacji na szkolnej stronie