BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Procedury ZCK:

ZCK – 1    Przydział miejsca do pochowania – grób ziemny

ZCK – 2    Pochowanie do istniejącego grobu ziemnego, murowanego, niszy urnowej

ZCK – 3    Ekshumacja

ZCK – 4    Budowa grobu murowanego / przydział niszy urnowej

ZCK – 5    Remont lub wymiana nawierzchni grobu murowanego

ZCK – 6    Postawienie, remont, wymiana lub ponowny montaż nagrobka

ZCK – 7    Dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie murowanym lub ziemnym pod wylewkę, rabatkę lub ławkę

ZCK – 8    Montaż odbojnika (ogranicznika) przy grobie

ZCK – 9    Odkrywka dendrologiczna przy pochowaniu i budowie grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym

ZCK – 10  Opłata prolongacyjna za nienaruszalność grobu ziemnego czasowego, użytkowanie gruntu pod grób murowany, użytkowanie niszy urnowej

ZCK – 11  Rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za nienaruszalność grobu ziemnego czasowego, użytkowanie gruntu pod grób murowany

ZCK – 12  Uregulowanie stanu prawnego grobu stałego (wieczystego) ziemnego lub murowanego, czasowego grobu murowanego, niszy urnowej

ZCK – 13  Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym oraz niszą urnową

 

Wzory druków, wniosków, oświadczeń, upoważnień i pełnomocnictw:

DRUK – 1    Wniosek o przydział miejsca pod grób murowany lub przydział niszy urnowej

DRUK – 2    Wniosek o pochowanie warunkowe

DRUK – 3    Zobowiązanie do przeprowadzenia ekshumacji

DRUK – 4    Wniosek o przeprowadzenie badań terenowych

DRUK – 5    Pełnomocnictwo

DRUK – 6    Dyspozycje na wypadek śmierci dysponenta

DRUK – 7    Wniosek o zgodę na prace kamieniarskie

DRUK – 8    Pełnomocnictwo dla wykonawcy robót budowlano-montażowych

DRUK – 9    Przekazanie prawa do dysponowania grobem

DRUK – 10  Wniosek o rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej

DRUK – 11  Wniosek o uregulowanie stanu prawnego grobu

DRUK – 12  Wniosek o wyjaśnienie stanu prawnego grobu

DRUK – 13  Oświadczenie o rezygnacji z prawa do pochowania

DRUK – 14  Wniosek o przeprowadzenie ekshumacji

DRUK – 15  Oświadczenie

DRUK – 16  Wniosek o montaż odbojnika

DRUK – 17  Wniosek o przekazanie danych osobowych

DRUK – 18  Wniosek o zgodę na dodatkowe zajęcie gruntu

DRUK – 19  Wniosek o wykonanie odkrywki dendrologicznej

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-28 10:48:24
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-01-26 08:59:23
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-01-23 13:20:26
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-25 13:10:07
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-25 13:09:05
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-20 13:58:51
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-20 13:58:07
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-20 11:38:43
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-20 10:44:41
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2014-06-20 10:40:33
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja