BIP MJO - Krakowskie Biuro Festiwalowe

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

 Adres elektronicznej skrzynki podawczej:


Pismo ogólne do podmiotu publicznego

  • Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.
  • Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-08-16 14:18:41
MONIKA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-08-16 14:18:34
MONIKA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-08-16 14:17:25
MONIKA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-08-16 14:12:09
MONIKA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2015-06-03 09:17:24
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2014-05-29 14:30:15
MAŁGORZATA MARSZAŁEK
 Edycja
2009-03-18 15:12:26
BYLIŃSKA AGATA
 Edycja
2009-03-18 15:12:11
BYLIŃSKA AGATA
 Edycja
2009-03-18 15:11:24
BYLIŃSKA AGATA
 Edycja
2009-03-18 15:11:19
BYLIŃSKA AGATA
 Edycja