BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury

Zamówienia publiczne na rok 2019

Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2019


Przebudowa pomieszczeń w budynku "B" Nowohuckiego Centrum Kultury na potrzeby Biura Galerii Centrum

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie rekompozycji, przebudowy, rozbudowy i remontu układu powierzchni utwardzonych, zieleni, oświetlenia zewnetrznego, instalacji wewnętrznych na działkach i małej architektury, dotyczacych rewitalizacji otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury przy al.Jana Pawła II 232 w Krakowie na działkach nr 20/7, 20/8, 20/9 i 20/32 obręb 48 Nowa Huta, w ramach projektu "Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al.JP II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiegho na lata 2014-2020" - POSTĘPOWANIE PO UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: DAT-271-12/19

 

Aranżacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku A Nowohuckiego Centrum Kultury na potrzeby Galerii Jerzego Dudy - Gracza


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie rekompozycji, przebudowy, rozbudowy i remontu układu powierzchni utwardzonych, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, instalacji wewnętrznych na działkach i małej architektury, dotyczących rewitalizacji otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury przy al.Jana Pawła II 232 w Krakowie na działakch nr 20/7, 20/8, 20/9 i 20/32 obręb 48 Nowa Huta, w ramach projektu "Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JP II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"

 

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy interwencyjnej

 

Druk katalogu pt. Grzegorz Stec Malarstwo

 

Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury w 2019 roku

 

Zamówienia publiczne na rok 2018

Zamówienia publiczne na lata 2014-2017

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-07-11 15:52:09
MONIKA BOROŃ-DYJA
 Edycja
2019-07-11 15:50:47
MONIKA BOROŃ-DYJA
 Edycja
2019-07-11 15:50:02
MONIKA BOROŃ-DYJA
 Edycja
2019-07-11 15:49:23
MONIKA BOROŃ-DYJA
 Edycja
2019-05-16 15:59:09
MONIKA BOROŃ-DYJA
 Edycja
2019-04-30 13:05:49
MONIKA BOROŃ-DYJA
 Edycja
2019-04-25 16:03:21
MONIKA BOROŃ-DYJA
 Edycja
2019-04-25 08:38:31
MONIKA BOROŃ-DYJA
 Edycja
2019-04-10 14:14:02
MONIKA BOROŃ-DYJA
 Edycja
2019-03-25 17:14:02
MONIKA BOROŃ-DYJA
 Edycja