BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury

Modernizacja pomieszczeń Nowohuckiego Centrum Kultury

SIWZ

Załącznik nr 1. Wzór umowy

Załącznik nr 2. OPZ

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4. Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5. Formularz oferty

Załącznik nr 6. Przedmiar

Ogłoszenie BZP

 

 

Ochrona osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytania i odpowiedzi

 SIWZ

 Ogłoszenie BZP

 Załącznik nr 1. Wzór umowy 

 Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

 Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 Załącznik nr 4. Grupa kapitałowa

 Załącznik nr 5. Wykaz usług

 Załącznik nr 6. Wykaz osób

 Załącznik nr 7. Formularz oferty

 Załącznik nr 8. Lista usług

 

Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy energetycznego i wodnego sztucznego lodowisk

 

  Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia

 

 

Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy energetycznego i wodnego sztucznego lodowiska

 

 

Unieważnienie przetargu

 

 

  Informacja o modyfikacji treści specyfikacji

 

 

  Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza energetycznego

 

 

   Ogłoszenie o zamówieniu

 

 Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Nowohuckim Centrum Kultury

 

 Ogłoszo udzieleniu zamówienia2192-2016

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie o zamówieniu


 

  Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

 

  Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

  Dokumentacja przetargowa

 

  Załącznik 2 dokumentacja techniczna

 

 

 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNEGO I WODNEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA 

Informacja o unieważnieniu postepowania

 

 

  Przyłącze energetyczne

 

 

    Ogłoszenie o zamówieniu

 

 Modernizacja instalacji wentylacyjnej Nowohuckiego Centrum Kultury

 

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Przetarg - wentylacja

 

 

Protokół Otwarcia Ofert

 

 

 

Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury-wymiana stolarki okiennej i C.O.

Termomodernizacja

Rysunki

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Przetarg ograniczony-ochrona osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury

 

Przetarg ograniczony

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Zmiana terminu

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Przetarg nieograniczony-zakup elementów scenicznych

SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Przetarg nieograniczony na ochronę osób i mienia 2014

Ochrona osób i mienia

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 Usługi reklamowe 2014 r. 

 

  Przetarg nieograniczony-usługi reklamowe

 

Ogłoszenie NCK

 

Protokół z otwarcia ofert

 

  Protokół z postępowania