BIP MJO - Przedszkole Nr 130

 

 

 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2017

Wydatki ogółem: 1.153.800 zł

Dochody ogółem: 88.900zł

 

 Plan finansowy obejmuje:

• wynagrodzenie osobowe pracowników;

• składniki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;

• bieżące opłaty na media;

• zakup środków żywności;

• zakup materiałów i wyposażenia;

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

• zakup materiałów papierniczych;

• zakup usług remontowych;

• zakup usług pozostałych;

• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

 

MIENIE

Środki trwałe na dzień 31.08.2017

 

Majątek Przedszkola:

 Środki trwałe - 4.066.209,47 zł

Pozostałe środki trwałe- 186.439,79 zł

Środki materialne -2.894.02 zł

 

 

 Finanse i mienie za rok 2015