BIP MJO - Przedszkole Nr 130

FINANSE

Plan finansowy dochodów i wydatków na rok 2015

Wydatki ogółem - 1.161.400,00 zł

Dochody ogółem: 90.000 zł

Plan finansowy obejmuje:

  • wynagrodzenie osobowe pracowników;
  • składniki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
  • bieżące opłaty na media;
  • zakup środków żywności;
  • zakup materiałów i wyposażenia;
  • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
  • zakup materiałów papierniczych;
  • zakup usług remontowych;
  • zakup usług pozostałych;
  • odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

MIENIE

Środki trwałe na dzień 31.12.2015 r.

Majątek przedszkola:


środki trwałe - 3.981.671.85 zł

pozostałe środki trwałe - 271.504,52 zł

środki niematerialne trwałe - 2.894,02 zł