BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 65

Polityki, programy, raporty

 

 


Samorządowe Przedszkole nr 65 „PEREŁKA” jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę M. Kraków. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

Przedszkole mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku z dala od głównej, ruchliwej ulicy. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: 4 duże, słoneczne, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, salę gimnastyczną, przestronny ogród z piaskownicami i sprzętem do zabaw rekreacyjnych. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Podstawowymi formami aktywności dzieci są zabawa oraz zajęcia inspirowane przez nauczycielki oddziałów. W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci środowiskiem społeczno – przyrodniczym, plastyką, muzyką, literaturą, teatrem.

Swoimi działaniami pomagamy dzieciom w poznawaniu rozumienia siebie i innych, wspieramy w kształtowaniu poczucia własnej wartości.

Wychowujemy dzieci w duchu wartości : prawdy, dobra, piękna, szacunku, odpowiedzialności, przyjaźni, życzliwości, tolerancji.

 


Praca dydaktyczno wychowawcza oparta jest na :


1.Rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

2. Programie wychowania przedszkolnego: "Zanim będę uczniem" autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały

 

 

 

Programy pomocnicze

 

1.Edyta Gruszczyk Kolczyńska – Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Nr dopuszczenia DKW – 4013 – 5/.

2.Irena Majchrzak – Nazywanie świata odmienna metoda nauki czytania. Nr dopuszczenia DKOS – 5002 – 15/04


 

Programy własne opracowane przez nauczycielki naszego przedszkola :


1. "Program wychowawczy Samorządowego Przedszkola nr 65 w Krakowie" autorstwa mgr Marii Konik 

2. Program edukacji estetycznej „Muzyczne zabawy w przedszkolu” – autorstwa mgr Bożena Chwast, mgr Elżbieta Wącław.

3. Program adaptacji dzieci 3-letnich do warunków przedszkolnych autorstwa mgr Weroniki Moskały.

 

Hymn przedszkola

 

Oferta edukacyjna zajęć dodatkowych.

* finansowane z budżetu gminy :

 

 

- religia –prowadzona w oparciu o program „ Jesteśmy dziećmi Pana Boga”

/ Nr dopuszczenia /ISBN 83- 5015-749-1/

- język angielski