BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 12

Ogłoszenia

 

Zasady korzystania z przedszkoli samorządowych reguluje:

Uchwała RMK i Ustawa o Systemie Oświaty.

Rekrutacja do przedszkolu:

Dodatkowe informacje na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl

 

Opłaty za korzystanie z przedszkola:

Nieodpłatne świadczenie udzielane przez przedszkole w wymiarze do 5 godzin dziennie realizowne jest w godzinach od 8.00 do 13.00 i obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w wyżej wymienionych godzinach, bez wyżywienia.

 

Rodzice ponoszą opłatę za:

 

 1. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5, z usług przedszkola poza godzinami wyżej wymienionymi (od 8.00do 13.00) rodzic ponosi odpłatność w kwocie:

  • 1 zł za każdą godzinę
  • 0,50 zł za każdą godzinę dla rodzin objętych programem "Krakowska Karta Rodzinna 3+"
  • 0,50 zł za każdą godzinę dla rodzin objętych programem Krakowska Karta "N"
  • 0 zł za każdą godzinę dzieci 6-letnich realizujących w danym roku obowiązek rocznego przygotowania szkolnego
 1. Wyżywienia dziecka (pełne wyżywienie 8 zł)
  • śniadanie: 1,60 zł
  • obiad: 4,80 zł
  • podwieczorek: 1,60 zł

 

Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy: 31 1020 2892 0000 5202 0590 2152

 • Opłaty za przedszkole dokonujemy zawsze do każdego 14 dnia każdego miesiąca z dołu
 • Opłaty dokonać można w każdym punkcie opłat lub przez internet
  • dokonując przelewu internetowego należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie dokonania przelewu
 • formularz zapłaty/ przelewu zawsze opisujemy (w tytule przelewu) imieniem i nazwiskiem dziecka