BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163

Ogłoszenia

 • Opłaty

  • Rekrutacja - informacje ogólne

   • W dniu 31.03.2015r. zakończył się okres składania i przyjmowania wniosków na rok szkolny 2015/2016
   • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastapi w dniu 17.04.2015r. po godz. 12.00 ( listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone będą w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola, możliwość zapoznania się z nimi tylko w godzinach pracy przedszkola)
   • W dniach od 20.04.- 30.04.2015r. podpisywanie umów z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola

    

   Nie podpisanie umowy we wskazanym terminie tj. 20.04.-30.04.2015r. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, dziecko nie będzie przyjęte.

   • W dniu 04.05.2015r. o godz. 9.00 ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

    /Od 4.05.2015r. - w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia; komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku – uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą otrzymał kandydat; w terminie do 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść odwołanie do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji; dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie do 7 dni od daty otrzymania odwołania; na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego/
   • Od dnia 12.05.2015r. rekrutacja uzupełniająca.

    

  • Informacje ogólne i rekrutacja elektroniczna do samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Kraków - strona internetowa: www.portaledukacyjny.krakow.pl

 • Komunikat o pracy przedszkola w okresie wakacji: Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu trwa od 01.08.2015r. - 31.08. 2015r. Zapisy dzieci uczęszcających do naszego przedszkola na miesiąc lipiec prowadzone są w kancelarii przedszkola (w godz. przyjęć) do 31 marca 2015r. Podstawą przyjęcia będzie podpisanie umowy w terminie od 07.04. - 30.04.2015r. Dzieci spoza naszego przedszkola przyjmowane będą w miarę wolnych miejsc - Informacje o zapisach; Wykaz wolnych miejsc w przedszkolach