BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163

Ogłoszenia

 • Informacje ogólne i rekrutacja elektroniczna do samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Kraków na rok szkolny 2016/2017 - strona internetowa: www.portaledukacyjny.krakow.pl
 • Informacje przedszkola na temat rekrutacji
 • UWAGA RODZICE!

   

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 została zakończona. Brak wolnych miejsc.

  W związku z tym rekrutacji uzupełniającej nie będzie.

   

  Ogłoszenie wyników rekrutacji (listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi w dniu 28.04.2016 r. po godz. 9.00.

  Podpisywanie umów z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola w dniach od 02.05.2016 r. - 13.05.2016 r. Umowy będą podpisywane w kancelarii przedszkola w następujących terminach:

  02.05.2016 r. - poniedziałek: 7.30 – 10.00 oraz 12.30 – 15.00

  05.05.2016 r. - czwartek: 7.30 – 10.00 oraz 12.30 – 15.00

  06.05.2016 r. – piątek: 12.30 – 15.00

  09.05.2016 r. - poniedziałek: 7.30 – 10.00 oraz 12.30 – 16.30

  10.05.2016 r.- wtorek: 7.30 – 10.00 oraz 12.30 – 16.30

  12.05.2016 r.- czwartek: 7.30 – 10.00 oraz 12.30 – 15.30

  13.05.2016 r.- piątek: 12.30 – 14.30

   

  Do podpisania umowy - do wglądu dowód osobisty rodzica podpisującego umowę oraz w przypadku rodzin objętych programem „Krakowska Karta Rodzinna 3+” ważna karta KKR (do wglądu i kserokopia).

  NIE PODPISANIE UMOWY do dnia 13.05.2016 r. JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU, DZIECKO NIE BĘDZIE PRZYJĘTE.

   

 • Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu trwać będzie od 1 – 31 lipca 2016r. Zapisu dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na miesiąc sierpień można dokonywać w kancelarii przedszkola /w godzinach przyjęć/ od 22 lutego do 31 marca 2016r.

  Po tym terminie zapisu będzie można dokonać tylko w miarę wolnych miejsc!!!!!!

  Ostateczną podstawą przyjęcia dziecka będzie podpisanie umowy na miesiąc sierpień w terminie od 4 - 28 kwietnia 2016r.

  Informacja na temat zapisu dzieci spoza naszego przedszkola – zapisy będą prowadzone w miesiącu maju, nabór będzie prowadzony na wolne miejsca.

   

  Zasady przyjęć na miesiąc sierpień

  do Samorządowego Przedszkola nr 163 w Krakowie

   

  Zapisy dzieci na miesiąc sierpień trwają od 16 – 19 maja 2016 r.

  W celu zapisania dziecka należy: pobrać kartę zapisu w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza lub w naszym przedszkolu; wypełnioną kartę zapisu z pieczątką przedszkola do którego dziecko uczęszcza należy złożyć w godzinach przyjęć w kancelarii Samorządowego Przedszkola nr 163 tj. poniedziałek w godz. 7.30 – 9.30
  i 12.30 – 15.30 oraz wtorek i czwartek w godz. 8.30-9.30 i 12.30-16.30.

   

  Nabór prowadzony jest na wolne miejsca - 5 miejsc na okres od 1 -12.08.2016r.!

  Zasady przyjęć:

   

  • Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z przedszkoli samorządowych, które nie pracują w okresie lipiec-sierpień

  • W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc decyduje kolejność zapisu, biorąc również pod uwagę liczbę miejsc w danej grupie wiekowej;

  • Informacje nt przyjęcia dziecka – 20 maja 2016 r. w godz. 1100 - 1500

  • Ostateczną podstawą przyjęcia dziecka jest podpisanie umowy w/s korzystania z usług przedszkola. Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

  • Podpisywanie umów:

   

  23 maja: 7.30-9.30 i 12.30 – 15.30

  24 maja: 8.30-9.30 i 12.30 – 16.30