BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163

Ogłoszenia

 • Informacje ogólne i rekrutacja elektroniczna do samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Kraków na rok szkolny 2016/2017 - strona internetowa: www.portaledukacyjny.krakow.pl
 • Informacje przedszkola na temat rekrutacji
 • UWAGA RODZICE!

   

  Ogłoszenie wyników rekrutacji (listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi w dniu 28.04.2016 r. po godz. 9.00.

  Podpisywanie umów z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola w dniach od 02.05.2016 r. - 13.05.2016 r. Umowy będą podpisywane w kancelarii przedszkola w następujących terminach:

  02.05.2016 r. - poniedziałek: 7.30 – 10.00 oraz 12.30 – 15.00

  05.05.2016 r. - czwartek: 7.30 – 10.00 oraz 12.30 – 15.00

  06.05.2016 r. – piątek: 12.30 – 15.00

  09.05.2016 r. - poniedziałek: 7.30 – 10.00 oraz 12.30 – 16.30

  10.05.2016 r.- wtorek: 7.30 – 10.00 oraz 12.30 – 16.30

  12.05.2016 r.- czwartek: 7.30 – 10.00 oraz 12.30 – 15.30

  13.05.2016 r.- piątek: 12.30 – 14.30

   

  Do podpisania umowy - do wglądu dowód osobisty rodzica podpisującego umowę oraz w przypadku rodzin objętych programem „Krakowska Karta Rodzinna 3+” ważna karta KKR (do wglądu i kserokopia).

  NIE PODPISANIE UMOWY do dnia 13.05.2016 r. JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU, DZIECKO NIE BĘDZIE PRZYJĘTE.

   

 • Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu trwać będzie od 1 – 31 lipca 2016r. Zapisu dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na miesiąc sierpień można dokonywać w kancelarii przedszkola /w godzinach przyjęć/ od 22 lutego do 31 marca 2016r.

  Po tym terminie zapisu będzie można dokonać tylko w miarę wolnych miejsc!!!!!!

  Ostateczną podstawą przyjęcia dziecka będzie podpisanie umowy na miesiąc sierpień w terminie od 4 - 28 kwietnia 2016r.

  Informacja na temat zapisu dzieci spoza naszego przedszkola – zapisy będą prowadzone w miesiącu maju, nabór będzie prowadzony na wolne miejsca. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.