BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163

Ogłoszenia

  • Informacje ogólne i rekrutacja elektroniczna do samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Kraków na rok szkolny 2017/2018 - strona internetowa: www.portaledukacyjny.krakow.pl. Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.
  • Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu trwać będzie od 1 – 31 sierpnia 2017r. Dyżury wakacyjne przedszkoli

    Zapisu dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola na miesiąc lipiec można dokonywać w dniach od 2 do 30 marca 2017r. w kancelarii przedszkola /w godzinach przyjęć/. Po tym terminie zapisu dziecka będzie można dokonać tylko w miarę wolnych miejsc. Ostateczną podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola w lipcu będzie podpisanie umowy pomiędzy przedszkolem a rodzicami w/s korzystania z usług przedszkola w miesiącu lipcu.

    Umowy podpisywane będą w terminie od 10 - 27 kwietnia 2017r.

    Informacja na temat zapisu dzieci spoza naszego przedszkola: zapisy dzieci spoza naszego przedszkola prowadzone będą w miesiącu maju. Nabór prowadzony będzie na wolne miejsca - po zakończeniu podpisywania umów z rodzicami dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym (koniec kwietnia/początek maja).