BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163

Ogłoszenia

 • Opłaty

  • Rekrutacja

   Przyjmowanie wniosków/formularzy rekrutacyjnych od 9 do 31 marca 2015r. w kancelarii przedszkola (i inne sprawy związane z rekrutacją):

   –Poniedziałki: 7.30 – 10.00 i 12.30 - 15.30

   –Wtorki: 8.30 – 10.00 i 12.30 – 16.30

   –Czwartki: 8.30 – 10.00 i 12.30 – 16.30

   –Piątki: ------------ 13.00 – 15.30

  • Informacje ogólne i rekrutacja elektroniczna do samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Kraków - strona internetowa: www.portaledukacyjny.krakow.pl
  • Komunikat o rekrutacji na rok szkolny 2015/2016:
  Termin składania przez rodziców /opiekunów prawnych /osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu: 26 lutego – 6 marca 2015 r. do godz. 16.00. Deklaracje przyjmowane są w kancelarii przedszkola w godzinach pracy kancelarii oraz dodatkowo w piątek 6 marca w godz. 13.00-16.00. 
 • Dzień otwarty
 • Komunikat o pracy przedszkola w okresie wakacji: Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu trwa od 01.08.2015r. - 31.08. 2015r. Zapisy dzieci uczęszcających do naszego przedszkola na miesiąc lipiec prowadzone są w kancelarii przedszkola (w godz. przyjęć) do 31 marca 2015r. Podstawą przyjęcia będzie podpisanie umowy w terminie od 07.04. - 30.04.2015r.