BIP MJO - Przedszkole Nr 95

Informacje organizacyjne

Przedszkole jest czynne w godzinach 630 - 1700

Ramowy rozkład dnia:
• Dzieci młodsze:
6.30 - otwarcie przedszkola

6.30 - 8.30 - Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka, zajęcia indywidualne wg własnych pomysłów lub zabawy w małych grupach, zabawy i ćwiczenia ruchowe,
- dziecko dba o estetykę otoczenia oraz higienę osobistą
- dziecko rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się
- dziecko wyrównuje deficyty rozwojowe
- dziecko rozwija zdolności
- dziecko rozwija sprawność ruchową
-przygotowuje się do śniadania

8.30 – śniadanie
- dziecko uczy się kultury bycia przy stole

9.00 - Zabawy i zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno- społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka
- dziecko wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami
- dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
- dziecko buduje wiarę we własne siły oraz zaufanie do otoczenia
- dziecko poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
- dziecko rozwija swoje zainteresowania, zamiłowania i zdolności twórcze

- dziecko przygotowuje sie do posługiwania sie językiem angielskim

Zabawy i ruch na świeżym powietrzu
- dziecko przestrzega zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa i kultury bycia
- dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności
- dziecko uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych
- dziecko uczy się akceptować i szanować sposób myślenia i wybory innych

 

11.30 - II śniadanie

12.15  Słuchanie bajek, relaksacja, zabawy wyciszające, zabawy indywidualne wynikające z potrzeb dziecka, zabawy w małych grupach, zabawy na świeżym powietrzu
- dziecko odpoczywa podczas słuchania muzyki relaksacyjnej, bajek i kołysanek
- dziecko rozładowuje stres i napięcie emocjonalne w zabawach relaksacyjnych i wyciszających

-dziecko rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności

- dziecko bierze udział w zabawach przygotowujących do posługiwania się j. angielskim
- dziecko wyrównuje deficyty rozwojowe
- dziecko realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach14.30 - Obiad

14.30 -17.00- Zajęcia dodatkowe, zabawy wynikające z indywidualnych zainteresowań i zdolności, zabawy w małych grupach
- dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych
- dziecko utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości
- dziecko rozwija indywidualne zainteresowania
- dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania

• Dzieci starsze:
6.30 - otwarcie przedszkola

6.30 - 8.30 - Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka, zajęcia indywidualne wg własnych potrzeb, zabawy w małych grupach wg własnych pomysłów, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe oraz zestawy ćwiczeń porannych
- dziecko jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia
- dziecko chętnie podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności
- zgłasza propozycje działań
- dziecko uczy podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami
- dziecko rozwija umiejętności interpersonalne
- dziecko uczy się samodzielności
- dziecko wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija zdolności
- dziecko rozwija sprawność ruchową.

8.30 – śniadanie
- dziecko wyraża przekonanie o ważnym znaczeniu racjonalnego odżywiania się dla jego zdrowia
- dziecko uczy się kultury bycia przy stole i spożywania posiłków

9.15 - Zabawy i zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno - społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka
- dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
- dziecko korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania
- dziecko buduje wiarę we własne siły oraz zaufanie do otoczenia
- dziecko poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
- dziecko rozwija zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze

- dziecko przygotowuje się do posługiwania się językiem angielskim

Zabawy i ruch na świeżym powietrzu
- dziecko zaspokaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu
- dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności

11.30 – II śniadanie 

12.15 - Słuchanie bajek, relaksacja, zabawy wyciszające, zabawy indywidualne wynikające z potrzeb dziecka, zabawy w małych grupach, zabawy na świeżym powietrzu
- dziecko odpoczywa podczas słuchania bajek, opowiadań i wierszy
- uczy się rozładowywać stres i napięcie podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających
- dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych
- dziecko rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności

- dziecko bierze udział w zabawach przygotowujących do posługiwania się j. angielskim
- dziecko wyrównuje deficyty rozwojowe
- dziecko realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach
- dziecko uczy się szanować i akceptować wybory innych i ich sposób myślenia


14.30 - obiad

15.00 -17.00- Zajęcia dodatkowe, zabawy wynikające z indywidualnych zainteresowań i zdolności, zabawy w małych grupach,
- dziecko zaspokaja potrzebę relaksu
- dziecko utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości
- dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych
- dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania
- uczy się współpracy
- chętnie dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi.
Personel pedagogiczny i niepedagogiczny Samorządowego Przedszkola nr 95 przy ul. Żywieckiej 24

l.p oddział godziny pracy oddziału nauczyciele pracujący w oddziale personel niepedagogiczny
1. I 6.30. -16.30

mgr Elżbieta Jagodzińska

mgr Katarzyna Durbas

 

Anna Szwajdych
2. II  7.00 -17.00

 mgr Aneta Frey -Kobylska

 mgr Wanda Nowak

 Zofia Polończyk
 3  III  8.00 -15.30

mgr Violetta Burek

 Małgorzata Liszko

 Agata Dyrda
 4.  IV  7.30   - 16.30

mgr Sylwia Słabosz -Kołodziejczyk

mgr Natalia Zawadzka -Sito

 

 

     

 Salomea KaczmarczykPersonel pedagogiczny i niepedagogiczny Samorządowego Przedszkola Nr 95 - oddziały przy ul. Kościuszkowców 6

 

 

l.p

oddział

godziny pracy oddziału

nauczyciele pracujący w oddziale

personel niepedagogiczny

1.

I

6.30. -16.30

mgr  Agnieszka Kulig

mgr  Anna Pawelec

 

 Aleksandra Romańska-Jamka

2.

II

 7.00 -17.00

 mgr  Agnieszka Mazur

 mgr  Anna Goc

 Barbara Iwaniuk

 3

 III

 8.00 -16.00

mgr Małgorzata Ożóg

mgr Natalia Zawadzka -Sito

mgr Krystyna Dudek

  Stanisława Sikora