BIP MJO - Przedszkole Nr 95

 

Ogłoszenia

 Informujemy, że trwa rekrutacja do Samorządowego Przedszkola Nr 95, oddziały przy ul. Kośiuszkowców 6. Przedszkole będzie czynne od 2 listopada 2017 w godz. 6.30 -17.00. Więcej informacji w poniższym linku.

OGŁOSZENIE O  ZAPISACH DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95, DO ODDZIAŁÓW  PRZY UL. KOŚCIUSZKOWCÓW 6

 

 

 

Zapisy na dyżur wakacyjny -sierpień 2017 dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli


Uprzejmie informuję, że w dniach 9-12 maja 2017r.  w godzinach od 15.00 do 16.30 prowadzone będą zapisy dzieci do przedszkola na miesiąc sierpień.

Przedszkole Nr 95 dysponuje 14 wolnymi miejscami, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem zapisania dziecka jest złożenie w sekretariacie przedszkola  „Karty zapisu dziecka” oraz podpisanie umowy. Fakt uczęszczania dziecka do innego przedszkola  musi być potwierdzony przez dyrektora danego przedszkola.Terminarz rekrutacji dzieci na rok szkolny 2017/18

18 kwietnia  –8 maja  2017 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (elektroniczny serwis rekrutacyjny zostanie uruchomiony 18  kwietnia o godz. 9.00).

Elektroniczny serwis rekrutacyjny znajduje się na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl – zakładka REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW ZEROWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wnioski wraz z wszystkimi załącznikami  należy składać w sekretariacie przedszkola zgodnie z następującym harmonogramem:

Środy od 8.00 – 12.00

Poniedziałki, czwartki od 12.00 do 16.30

8 czerwca 2017  godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu wskazanym przez nich jako pierwsze.

9 czerwca – 22 czerwca 2017  - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola.

Harmonogram podpisywania umów

Środy od 8.00 – 12.00

Poniedziałki, czwartki od 12.00 do 16.30

23 czerwca  2017 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola)

od  26 czerwca do 30 czerwca 2017 r.  rekrutacja uzupełniająca jeżeli będą wolne miejsc


ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY -  SIERPIEŃ 2017 r.

 

 

1.     Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w  okresie lipiec –sierpień 2017 r. znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl

2.     W pierwszej    kolejności na dyżur wakacyjny  przyjmowane są dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 95. 

3.     Zapisy na sierpień dokonywane są w terminie od 13 LUTEGO  do 10 MARCA  2017 roku.

4.      Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny – formularz do pobrania w sekretariacie przedszkola.

5.      Do końca kwietnia   2017 roku powinna zostać podpisana umowa  w sprawie korzystania dziecka z przedszkola pomiędzy rodzicem dziecka (prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola. Umowa może być zawarta  na dowolną liczbę dni w miesiącu.

6.     Zasady przyjmowania dzieci  do innego przedszkola pełniącego dyżur w lipcu określa dyrektor wybranego przez Rodziców  Przedszkola.

7.      Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci uczęszczających do innych  przedszkoli   w miarę wolnych miejsc. Zapisy te będą prowadzone w maju, szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany do 8 maja 2017r.

 

 


Terminarz rekrutacji dzieci na rok szkolny 2016/17

 22.02 - 29.02 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 1 – 31 marca 2016 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (elektroniczny serwis rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca o godz. 9.00)

Wnioski wraz z wszystkimi załącznikami  należy składać w sekretariacie przedszkola zgodnie z następującym harmonogramem:

Poniedziałki          od 8.00 – 12.00

Wtorki, czwartki od 12.00 do 16.30

28 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.

29 kwietnia 2016 r. do 13 maja 2016 r.  - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola.

Harmonogram podpisywania umów

Poniedziałki   od  8.00 -14.00

Wtorki ,czwartki    od  11.00 - 16.30

16 maja 2016 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)

od  17 maja 2016 r. – 24 czerwca 2016 r.  rekrutacja uzupełniająca jeżeli będą wolne miejsca.

 

 

 

 


Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola Nr 95 w Krakowie  dla dzieci 5-6 letnich /jedno miejsce/

 

1.   Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 26. 08. 2015 r.  do 27.08.2015 w godz. 9.00 - 15.00.   

2.   Rodzice   składają komplet  dokumentów  zgodnie  z zasadami rekrutacji obowiązującymi  w Mieście Krakowie.

3.   Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 1.09.2015 godz. 9.00

4.   Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do przedszkola powinni podpisać umowę z dyrektorem przedszkola do 3.09.2015 r.
Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola Nr 95 w Krakowie

 

1.   Rekrutacja uzupełniająca na 6 wolnych miejsc trwać będzie od 11 maja 2015 r. od godz. 9.00 do 30 czerwca 2015 do godz. 16.00

2.   Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko wzięło udział  w tej  rekrutacji, a składali  dokumenty w rekrutacji marcowej,   powinni złożyć  pisemny wniosek  o chęci udziału  w tej rekrutacji  wraz  z oświadczeniem o zgodności  dokumentacji  potwierdzającej  spełniane  kryteria  z obecnym  stanem  lub uzupełnić o nowe fakty./ np. podjęcie pracy, narodziny dziecka, rozwód  itp./

3.   Rodzice dzieci  nowych, składają komplet  dokumentów  zgodnie  z zasadami rekrutacji obowiązującymi  w Mieście Krakowie.

Harmonogram   rekrutacji  uzupełniającej:

Od 11 do  15   maja 2015 r. przyjmowanie pisemnych  wniosków  o udziale rodzica w tej rekrutacji i poświadczenie  zgodności  danych z rekrutacji marcowej /lub ich uzupełnienie  

Od 18  maja do 29 maja 2015 r praca Komisji Rekrutacyjnej.

01.06.2015 godz. 9.00  ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od  2 czerwca 2015 do 12 czerwca 2015 r.  podpisywanie umów

30 czerwca 2015 r  godz.9.00 ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

Podpisywanie umów z rodzicami na korzystanie z przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się w terminie od 20 -30 kwietnia 2015 r. w

poniedziałki, środy – 8.00 -14.00

wtorki i czwartki     -11.00 -17.00

Rodzice korzystający z Rodzinnej Krakowskiej Karty Miejskiej proszeni są o okazanie jej podczas podpisywania umów. Niepodpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Prosimy o zabranie  ze sobą dowodu osobistego.
Terminarz rekrutacji dzieci na rok szkolny 2015/16

 26 lutego – 6 marca 2015 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 9 – 31 marca 2015 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (elektroniczny serwis rekrutacyjny zostanie uruchomiony 9 marca o godz. 9.00)

Wnioski wraz z wszystkimi załącznikami  należy składać w sekretariacie przedszkola zgodnie z następującym harmonogramem:

Poniedziałki, środy od 8.00 – 12.00

Wtorki, czwartki od 12.00 do 16.30

17 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.

20 - 30 kwietnia 2015 r. - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola.

Harmonogram podpisywania umów

Poniedziałki ,środy  od  8.00 -14.00

Wtorki ,czwartki    od  11.00 - 17.00

4 maja 2015 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)

od  11 maja 2015 r. – 30 czerwca 2015r  rekrutacja uzupełniająca jeżeli będą wolne miejsca

 

 


 

 

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków znajduje się na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl