BIP MJO - Przedszkole Nr 33

Informacje organizacyjne

 Informacje o przedszkolu

Oferta edukacyjna

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Organizacja dnia aktywności dziecka w przedszkolu

Organizacja pracy w grupach w roku szkolnym 2018/2019

Dyżur wakacyjny

Zasady rekrutacji na dyżur wakacyjny

Karta zapisu na dyżur wakacyjny