BIP MJO - Przedszkole Nr 33

Jak załatwić sprawę

Przyjmowanie stron:

Dyrektor: mgr Agata Jelonek - poniedziałek : 14.30-15.30   wtorek : 8.00-9.00

Wicedyrektor: mgr Elżbieta Skalska - środa  8.30- 10.00       czwartek  od 14.00-15.00
 
Sekretariat: czynny codziennie od 7.30 do 15.30

Konsultacje dla rodziców:

Nauczycielki poszczególnych grup pełnią dyżury konsultacyjne dla Rodziców dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Każdy z Rodziców ma prawo umówić się na indywidualne konsultacje w ustalonym wspólnie z nauczycielem,  dogodnym  terminie.


 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja publiczna może być udostepniona zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, a udostępnienie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku