BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

Nabór Nr 5/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór nr 2/2018 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Nabory zakończone:

Nabór Nr 4/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 3/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Kadr Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 1/2018 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 7/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Kadr Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 6/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 5/20107 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Dowodzenia w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 4/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansowym Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 3/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 2/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Sekcji ds. Public Relations w Referacie Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 1/2017 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 3/2016 na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie ds. Wykroczeń Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 2/2016 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Kadr Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 1/2016 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjnym Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 4/2015 na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta w Referacie Gospodarczo - Technicznym Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 3/2015 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór Nr 2/2015 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansowym Straży Miejskiej Miasta Krakowa


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach