BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Historii Fotografii

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

 

 

 

Zapraszamy do naszej strony domowej
www.mhf.krakow.pl

 

 


 

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, jedyna w Polsce  instytucja o tym profilu, powołane zostało w grudniu 1986 roku. Muzeum gromadzi, opracowuje, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury z dziedziny fotografii, historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Prowadzi działalność naukową, oświatową, wystawienniczą i wydawniczą. Obecną siedzibą Muzeum jest, wpisana do rejestru zabytków, willa przy ulicy Józefitów 16.

 

Misja

Misją Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysłowienie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych.

Charakter zbiorów predestynuje MHF do stawiania istotnych pytań problematyzujących zagadnienia fotografii i szerzej obrazu, tak by czynić z Muzeum ważny ośrodek inspiracji oraz centrum dobrych praktyk. Tej strategii podporządkowana jest zarówno polityka prowadzenia zbiorów jak i działalność wystawiennicza, wydawnicza, edukacyjna oraz badawcza. W rzeczywistości rządzonej mechanizmami konkurencji, MHF będzie tworzyć oryginalną koncepcję muzeum opartą na zasadzie przyjazności dla odbiorcy i otwartości na jego potrzeby.

 

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Muzeum. Informacja zostanie udostępniona  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MAREK ŚWICA
Osoba publikująca:
JOANNA RÓŻAŃSKA
Data wytworzenia:
2006-10-10
Data publikacji:
2011-08-25
Data aktualizacji:
2016-08-16