BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

2018 r.
Zamówienia powyżej 30 tys. euro


Numer sprawy: DPS-OP.271.3.2018

Kraków, dn. 07.03.2018 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 w kwietniu 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 15.03.2018 r. godz. 09:00

 

Ogłoszenie z dnia 07.03.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 8d

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.03.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 20.03.2018 r.Numer sprawy: DPS-OP.271.7.2018

Kraków, dn. 11.04.2018 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 w maju 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 19.04.2018 r. godz. 09:00

 

 

Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 8d
Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.04.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 24.04.2018 r.

 


Numer sprawy: DPS-OP.271.9.2018

Kraków, dn. 16.04.2018 r.


Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul.Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieogranicznym na wykonanie zadania pn. Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i konserw dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 25.04.2018 r. godz. 9:00


Ogłoszenie z dnia 16.04.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5.3

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.04.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 7.05.2018 r.Numer sprawy: DPS-OP.271.10.2018

Kraków, dn. 16.04.2018 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul.Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieogranicznym na wykonanie zadania pn. Dostawa produktów mleczarskich, tłuszczy jadalnych i jaj dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 25.04.2018 r. godz. 11:00

 

Ogloszenie z dnia 16.04.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5.3
Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.04.2018 r. 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 30.04.2018 r.
2018 r.
Zamówienia poniżej 30 tys. euro


Numer sprawy: DPS-OP.271.1.2018

Kraków, dn. 14.02.2018 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dostawa środków czystości, dezynfekujących, rękawiczek i artykułów gospodarczych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - 2018r.

Termin składania ofert upływa: 19.02.2018 r. godz. 10:00.

 

Zaproszenie z dnia 14.02.2018 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 20.02.2018 r.Numer sprawy: DPS-OP.271.2.2018

Kraków, dn. 28.02.2018 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Odbiór odpadów medycznych z DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 w roku 2018.

Termin składania ofert upływa: 06.03.2018 r. godz. 9:00.


Zaproszenie z dnia 28.02.2018 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 06.03.2018 r.


Numer sprawy:DPS-OP.271.4.2018

Kraków, dn. 5.04.2018 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - dostawa mebli 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 12.04.2018 r. godz. 11:00.


Zaproszenie z dnia 05.04.2018 r. wraz z zalącznikami 1,2,4

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Pytanie Nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 13.04.2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Część 2 z dn. 13.04.2018 r.Numer sprawy: DPS-OP.271.8.2018

Kraków, dn. 16.04.2018 r.

 

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów biurowych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w roku 2018.

Termin składania ofert upływa: 23.04.2018 r. godz. 10:00.

 

Zaproszenie z dnia 16.04.2018 r. wraz z załącznikami

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla cześci nr 1 z dnia 24.04.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 24.04.2018 r.

 


Numer sprawy: DPS-OP.271.11.2018

Kraków, dn. 18.04.2018 r.

 

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych dla DPS w krakowie, ul. Krakowska 55, w 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 25.04.2018 r. godz. 12:00.

 

Zaproszenie z dnia 18.04.2018 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejNumer sprawy: DPS-OP.271.12.2018

Kraków, dn. 24.04.2018 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów biurowych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w roku 2018.

Termin składania ofert upływa: 7.05.2018 r. godz. 10:00.


Zaproszenie z dnia 24.04.2018 r. wraz załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejNumer sprawy: DPS-OP.271.13.2018

Kraków, dn. 25.04.2018 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Budowa miejsca rekreacji na terenie Domu Pomocy Spolecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 w lokalizacji ul. A. Chmielowskiego 6 w ramach projektu pn. Integracja mieszkanców przez sport i rekreację, realizowanego w ramach Budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Termin składania ofert upływa: 29.04.2018 r. do końca dnia.

 

Zaproszenie z dnia 25.04.2018 r. wraz z załącznikami

Projekt budowlano-wykonawczy

Przedmiary

Stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dn. 17.04.2018 r.

I piętro podział pokoju

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejNumer sprawy: DPS-OP.271.14.2018

Kraków, dn. 27.04.2018 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dostawa artykułów spożywczych różnych, przypraw i mrożonek dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 8.05.2018 r. godz. 10:00.


Zaproszenie z dnia 27.04.2018 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 8.05.2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 8.05.2018 r. dla części 3Numer sprawy: DPS-OP.271.15.2018

Kraków, dn. 27.04.2018 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dostawa warzyw i owoców dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 8.05.2018 r. godz. 10:30.

Zaproszenie z dnia 27.04.2018 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 8.05.2018 r.Numer sprawy: DPS-OP.271.16.2018

Kraków, dn. 27.04.2018 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - prace remontowe w bud. przy ul. Krakowskiej 45 oficyna.

Termin składania ofert upływa: 7.05.2018 r. godz. 9:00.

 

Zaproszenie z dnia 27.04.2018 r. wraz załącznikami

Przedmiar robót

Rzut I piętra

Rzut II piętra

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 8.05.2018 r.Numer sprawy: DPS-OP.271.17.2018

Kraków, dn. 8.05.2018 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - dostawa 2 mebli 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 14.05.2018 r. do końca dnia.

 

Zaproszenie z dnia 8.05.2018 r. wraz z załącznikami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3

Rys. 1

Rys. 2

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaNumer sprawy: DPS-OP.271.18.2018

Kraków, dn. 14.05.2018 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dostawa mrożonek dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w 2018 r.

Termin składania ofert upływa: 18.05.2018 r. godz. 9:00.

Zaproszenie z dnia 14.05.2018 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


Numer sprawy: DPS-OP.271.18a.2018

Kraków, dn. 4.06.2018 r.

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Gminy Miejskiej Kraków - Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

Termin składania ofert upływa: 8.06.2018 r. godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego wraz z załącznikami

Szczegółowy opis samochodu Ford Transit

Wyniki ogłoszenia z dnia 11.06.2018 r.

 


Numer sprawy: DPS-OP.271.19.2018

Kraków, dn. 4.06.2018 r.

 

Zapytanie cenowe w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - Dostawa odzieży ochronnej medycznej dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55.

Termin składania ofert upływa: 11.06.2018 r. godz. 15:00.

 

Zapytanie cenowe wraz z załącznikami

Zmiana dot. zapytania cenowego z 5.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


Numer sprawy: DPS-OP.271.20.2018

Kraków, dn. 4.06.2018 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - dostawa i montaż podsufitowych podnośników szynowych.

Termin składania ofert upływa: 11.06.2018 r. godz. 11:00.

 

Zaproszenie z dnia 4.06.2018 r. wraz z załącznikami

Rzut parteru bud. ul. Chmielowskiego 6 z pokojem nr 0.01 i łazienką nr 0.08

Rzut parteru bud. ul. Krakowskiej 45 oficyna z pokojem nr 3.14 i łazienką nr 3.15
Pytanie Nr 1

Pytanie Nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 


Numer sprawy: DPS-OP.271.21.2018

Kraków, dn. 5.06.2018 r.

 

Zapytanie cenowe w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dostawa odzieży dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

Termin składania ofert upływa: 8.06.2018 r. do końca dnia.


Zapytanie cenowe z dnia 5.06.2018 r.wraz z załącznikiem

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 


Numer sprawy: DPS-OP.271.22.2018

Kraków, dn. 6.06.2018 r.

 

Zaproszenie w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - prace remontowe w budynkach mieszkalnych.

Termin składania ofert upływa: 18.06.2018 r. do godz. 10:00.

 

Zaproszenie z 6.06.2018 r. wraz z załącznikami

Przedmiar robót - Krakowska 45 front

Przedmiar robót - Krakowska 53

Przedmiar robót - Chmielowskiego 6

Rzut - Krakowska 45 front I piętro

Rzut - Krakowska 45 front II piętro

Rzut Krakowska 45 front parter

Rzut - Krakowska 53

Rzut - Chmielowskiego 6

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

2017r.

Zamówienia powyżej 30 tys. euro


Numer sprawy: DPS/TG/pn/3/2017                                                                                       

Kraków, dn. 16.06.2017r.    

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa produktów mleczarskich ,tłuszczy jadalnychi jaj  dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w II półroczu  2017 r.

 

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017r. godz. 09:00

Ogłoszenie z dn. 16.06.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią

Informacja z otwarcia ofert 26.06.2017r.

Unieważnienie postępowania w części nr 1.produkty mleczarskie i w częsci nr 2. tłuszcze jadalne

Ogłoszenie  o wyniku zamówienia publicznego z dnia 30.06.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/pn/4/2017                                             

Kraków, dn. 16.06.2017r.    

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa pieczywa, artykułów spożywczych różnych, mrożonek dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55,  w II półroczu  2017 r.

 

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017r. godz. 09:00

Ogłoszenie z dn. 16.06.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami

pytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert 26.06.2017r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 30.06.2017r. - dla części nr 1 i nr 3

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 03.07.2017r. - dla części nr 2

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 07.07.2017r. -po powtórzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla  części nr 2


Numer sprawy: DPS/TG/pn/5/2017                                              

Kraków, dn. 16.06.2017r.    

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i konserw dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w II półroczu  2017 r

 

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017r. godz. 09:00

Ogłoszenie z dn. 16.06.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert 26.06.2017r.


Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dn. 30.06.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/pn/6/2017                                              

Kraków, dn. 16.06.2017r.    

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa warzyw i owoców  dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55,  w II półroczu  2017 r.

 

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017r. godz. 09:00

Ogłoszenie z dn. 16.06.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert 26.06.2017r.


Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dn. 30.06.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/pn/7/2017

Kraków, dn. 26.06.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy jadalnych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w II półroczu 2017 r.

 

Termin składania ofert upływa: 04.07.2017r. godz. 09:00

Ogłoszenie z dn. 26.06.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami.

Pytanie nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 03.07.2017r.

Zmiana terminu składania ofert: 06.07.2017r. godz. 09:00

Informacja z otwarcia ofert: 06.07.2017r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 07.07.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/pn/8/2017

Kraków, dn. 28.08.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

 

Termin składania ofert upływa: 05.09.2017r. godz. 09:00

 

Ogłoszenie z dn. 28.08.2017r.

SIWZ wraz z zał. od nr 1 do 6

 Wzór umowy - zał. nr 7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 8a do 8d

Informacja z otwarcia ofert: 05.09.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 07.09.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 12.09.2017 r. - po powtórzeniu czynności badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty


Numer sprawy: DPS/TG/pn/9/2017

Kraków, dnia 06.10.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – roboty budowlane w budynku kuchni przy ul. Krakowskiej 47 oficyna.

Termin składania ofert: 23.10.2017r. godz. 09:00

 

Ogłoszenie z dn. 06.10.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

STWIORB

Program Funkcjonalno użytkowy  

+ Zał. nr 1

rzut 1

rzut 2

rzut 3

rzut 4

rzut 5

+ Zał. nr 2

rzut 1

rzut 2

rzut 3

rzut 4

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego (zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej)  25.10.2017r.


 

Numer sprawy: DPS/TG/pn/10/2017                                              

Kraków, dn. 10.10.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.Modernizacja budynku przy ul. A.Chmielowskiego 6 wraz z zagospodarowaniem terenu – DPS, ul. Krakowska 55

 

Termin składania ofert upływa 25.10.2017r. godz. 09:00

 

Ogłoszenie z dn. 10.10.2017r.

 SWIZ wraz z załacznikami

Dokumentacja projektowa:

Architektura + Konstrukcja

Instalacje elektryczne

Instalacja wod.-kan. i c.o.

Instalacja wentylacji

Przedmiary

STWIORB

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie konserwatorskie

Pytanie nr 1

Pytanie nr 2

Przedmiar inst.co

Pytanie nr 3

Przedmiar inst.co
Informacja z otwarcia ofert 25.10.2017r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego 9 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej) 26.10.2017r.


Numer sprawy: DPS/TG/pn/11/2017

Kraków, dn. 12.10.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Zmiana sposobu zasilania w wodę budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna wraz z montażem wodomierza w układzie równoległym.

 

Termin składania ofert upływa 27.10.2017r. godz. 09:00

 

Ogłoszenie z dn. 12.10.2017r.

SIWZ wraz z załacznikami

Dokumentacja techniczna

Dok.Techn. - Rysunki

Dok. Techn.Rysunek

Mapa

Przedmiar

STWIOR

Decyzja PNB z 15.02.2017r.

Informacja z otwarcia ofert 27.10.2017r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego ( wyborze oferty najkorzystniejszej) 27.10.2017r.


 

Numer sprawy: DPS/TG/pn/12/2017  

Kraków, dn. 30.10.2017r.                                           

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert: 08.11.2017r. godz. 09:00

 

Ogłoszenie 30.10.2017r.

SIWZ wraz z załacznikami

Pytanie 1

SIWZ z załacznikami po zmianach 02.11.2017

Pytanie 2

Pytanie 3

SIWZ z załacznikami po zmianach 03.11.2017

Informacja z otwarcia ofert 09.11.2017r.
Ogłoszenie o wyniku zamówienia ( wyborze oferty najkorzystniejszej ) 14.11.2017r.


 

Numer sprawy: DPS-OP.11.2017

Kraków, dnia 29.11.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

 

Termin składania ofert upływa dn. 07.12.2017 r. godz. 9:00

 

Ogłoszenie z dnia 29.11.2017 r.

SIWZ wraz z zał. od 1 do 8d

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.12.2017 r.

Ogłoszenie z dnia 12.12.2017 r. o wyniku zamówienia publicznego

 


Numer sprawy: DPS/TG/pn/13/2017                                              

Kraków, dn. 06.12.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zwany w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.Roboty budowlane i instalacyjne w budynkach DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w 2017r.

 

Termin składania ofert upływa: 21.12.2017r. godz. 09:00

 

Ogłoszenie z dnia 06.12.2017r.

SIWZ z załacznikami z dn. 06.12.2017r.

Przedmiary dla części nr 1

Przedmiary dla części nr 2

STWIORB

Dokumentacja dla części nr 1

Dokumentacja dla części nr 2

Informacja z otwarcia ofert 21.12.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Ogłoszenie o wyniku zamówienia) z 21.12.2017r.

 


                              

2017r.

Zamówienia poniżej 30 tys. euroNumer sprawy: DPS/T/271/8/2017                                                                                                                                                           Kraków, dn. 12.04.2017r.

Dostawa środków czystości, dezynfekujących, rękawiczek i artykułów gospodarczych dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55 - do 31.07.2017r.


Zaproszenie w PDF

Zaproszenie z dn. 12.04.2017r. ( wersja edytowalna)

Zał. nr 2 Asortyment  dla części nr 1 do 6

Termin składania ofert upływa 20.04.2017r. godz. 10:00

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1, nr 4 i nr 5 - z dn. 05.05.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2, nr 3 oraz uniewaznienie dla części nr 6 - z dn. 10.05.2017r.

 Numer sprawy: DPS/T/271/9/2017                                                                                                                                                           Kraków, dn. 12.04.2017r.


Dostawa materiałów biurowych   dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w roku 2017.

Zaproszenie w PDF

Zaproszenie z dn. 12.04.2017r. (wersja edytowalna)

Zał. nr 2 Asortyment dla części nr 1 do 2

Termin składania ofert upływa 20.04.2017r. godz. 11:00

Ogłoszenie o uniewaznieniuNumer sprawy: DPS/T/271/10/2017                                         Kraków, dn. 25.04.2017r.

 

Dostawa materiałów biurowych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w roku 2017.

 

Zaproszenie w PDF

Zaproszenie z dn. 25.04.2017r. (wersja edytowalna)

Zał. nr 2 Asortyment dla części nr 1 do 2

 

Termin składania ofert upływa 04.05.2017r. godz. 11:00

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 10.05.2017r.


 

 Numer sprawy: DPS/TG/271/11/2017                                      Kraków, dn. 11.05.2017r.

 

Dostawa środków czystości  dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55 - do 31.07.2017r.

Zaproszenie w PDF

Zaproszenie z dn. 11.05.2017r. ( wersja edytowalna)

Zał. nr 2 Asortyment

Termin składania ofert upływa 18.05.2017r. o godz. 10:00

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z 30.05.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/271/14/2017

Kraków, dnia 23.06.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn.

Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych   dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55,  w II półroczu 2017r.

 

Termin składania ofert upływa 30.06.2017r. godz. 11:00

Zaproszenie z dn. 23.06.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 04.07.2017r.

 


Numer sprawy: DPS/TG/271/15/2017

Kraków, dnia 23.06.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn.

Dostawa przypraw dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w II półroczu 2017 r.

 

Termin składania ofert upływa 30.06.2017r. godz. 11:00

Zaproszenie z dn.23.06.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 04.07.2017r.


Numer sprawy: DPS/TG/271/18/2017

Kraków, dnia 17.08.2017r.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro, na wykonania zadania pn. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – remont lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Zakopiańskiej 101.

 

Termin składania ofert upływa 31.08.2017r. o godz. 10:00

Zaproszenie

Załaczniki do zaproszenia - wersja edytowalna

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót

STWIORB

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


 

Numer sprawy: DPS/TG/271/20/2017

Kraków, dn. 29.08.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn. Dostawa środków czystości, dezynfekujących, rękawiczek i artykułów gospodarczych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - do 29.12.2017r.

 

Termin składania ofert upływa dn. 06.09.2017r. godz. 10:00

 

Zaproszenie z dn. 29.08.2017r. wraz z załacznikami

Załącznik nr 2.Asortyment dla części od nr 1 do nr 4

Pytanie nr 1

Pytanie nr 2

Pytanie nr 3

Pytanie nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 18.09.2017r.


Numer sprawy: DPS-OP.271.1.2017

Kraków, dn. 01.09.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartosci poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa pieczywa dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w IV kwartale 2017 r.

 

Termin składania ofert do 11 września 2017 r. do końca dnia.

 

Zaproszenie z dnia 01.09.2017 r. wraz załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.09.2017 r.

 


 

Numer sprawy: DPS-OP.271.2.2017

Kraków, dn. 04.09.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa owoców dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w IV kwartale 2017 r.


Termin składania ofert do 11 września 2017 r. do końca dnia.


Zaproszenie z dnia 04.09.2017 r. wraz załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.09.2017 r. 


Numer sprawy: DPS-OP.271.3.2017

Kraków, dn. 04.09.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa produktów mleczarskich dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w IV kwartale 2017 r.

 

Termin składania ofert do 11 września 2017 r. do końca dnia.


Zaproszenie z dnia 04.09.2017 r. wraz z załącznikami

Ogłoszenie o unieważnieniu

 


Numer sprawy: DPS-OP.271.4.2017

Kraków, dn. 04.09.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa artykułów spożywczych różnych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w IV kwartale 2017 r.

 

Termin składania ofert do 11 września 2017 r. do końca dnia.

 

Zaproszenie z dnia 04.09.2017 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.09.2017 r.

 

 


 

Numer sprawy: DPS-OP.271.5.2017

 

Kraków, dn. 04.09.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa naczyń i sztućców jednorazowych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55.

 

Termin składania ofert do 12 września 2017 r. do końca dnia.

 

Zaproszenie z dnia 04.09.2017 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.09.2017 r.

 


 

Numer sprawy: DPS/TG/271/21/2017

Kraków, dn. 28.09.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – świadczenie usług pralniczych do 31.12.2017r.

Termin składania ofert upływa: 04.10.2017r. godz. 10:00

 

Zaproszenie z dn. 28.09.2017r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 04.10.2017r.

 


Numer sprawy: DPS/TG/271/22/2017                                                      

Kraków, dnia 28.11.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn. Dostawa szafy chłodniczej  dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55.

 

Termin składania ofert upływa 05.12.2017r. godz. 12:00

 

Zaproszenie-strona tytułowa

Zaproszenie wraz z załacznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


 

Numer sprawy: DPS/TG/271/23/2017                                                       

Kraków, dnia 28.11.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn. Dostawa kotłów warzelnych elektrycznych dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55.

 

Termin składania ofert upływa 05.12.2017r. godz. 11:00

 

Zaproszenie- strona tytułowa

Zaproszenie wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 06.12.2017 r.

 


 Numer sprawy: DPS-OP.271.10.2017

 Kraków, 29.11.2017 r.

 

Dom Pomocy Społeczenej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartosci poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa naczyń i sztućców jednorazowych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55.

 

Termin składania ofert do 10.12.2017 r. do końca dnia.

 

Zaproszenie z dnia 29.11.2017 r. wraz z załącznikami

Ogłoszenie o przedłużeniu postępowania z dnia 12.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.12.2017 r.

 


Numer sprawy: DPS-OP.271.7.2017

Kraków, dn 29.11.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartosci poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa pieczywa dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 w 2018 r.

 

Termin składania ofert do 14.12.2017 r. do końca dnia.


Zaproszenie z dnia 29.11.2017 r. wraz z załącznikami
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.12.2017 r.


Numer sprawy: DPS/TG/271/25/2017

Kraków, dnia 29.11.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55,zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn. Dostawa pieca ceramicznego  dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55.

Termin składania ofert upływa 06.12.2017r. godz. 12:00

 

Zaproszenie wraz z załącznikami

Ogłoszenie o unieważnienie postępowania z dn. 06.12.2017 r.

 


 Numer sprawy: DPS-OP.271.8.2017

 Kraków, 29.11.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do skladania ofert w postępowaniu o wartosci ponizej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa owoców dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 w I kwartale 2018 r.

 

Termin składania ofert do 10.12.2017 r. do końca dnia.


Zaproszenie z dnia 29.11.2017 r. wraz z załacznikami
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.12.2017 r.

 


Numer sprawy: DPS-OP.271.9.2017

Kraków, 29.11.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa artykułów spożywczych różnych dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, w I kwartale 2018 r.

 

Termin składania ofert do 10.12.2017 r. do końca dnia.


Zaproszenie z dnia 29.11.2017 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


Numer sprawy: DPS/TG/271/24/2017

Kraków, dn. 01.12.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn. Dostawa patelni gastronomicznej,  kuchni elektrycznej, bemara jezdnego i krajalnicy automatycznej do kuchni DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55.

Termin składania ofert upływa 07.12.2017r. godz. 13:00

Zaproszenie z dnia 01.12.2017r. wraz z załacznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 1, nr 2 i nr 3 - z dn. 11.12.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkporzystniejszej w części nr 4 - z dn. 13.12.2017r.

Zawiadomienie 2 o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr 3 - z dn. 18.12.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/271/27/2017

Kraków, dn. 08.12.2017r.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn. Dostawa suszarki bębnowej dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55.


Termin składania ofert upływa: 13.12.2017r. godz. 12:00

Zaproszenie z dn. 08.12.2017r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 13.12.2017r.

 


Numer sprawy: DPS/TG/271/27/2017

Kraków, dn. 08.12.2017r.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn. Dostawa pralnico-wirówki dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55.


Termin składania ofert upływa: 13.12.2017r. godz. 11:00

 Zaproszenie z 08.12.2017r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 13.12.2017r.


Numer sprawy: DPS/TG/271/32/2017

Kraków, dn. 13.12.2017r.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zwany w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – dostawa mebli.

 

Termin składania ofert upływa 15.12.2017r. o godz. 14:00

Zaproszenie wraz z załacznikami

Zał. nr 3  - opis przedmiotu zamówienia

Rysunki

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 18.12.2017r.