BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

2017r.

Zamówienia powyżej 30 tys. euro


Numer sprawy: DPS/TG/pn/3/2017                                                                                       

Kraków, dn. 16.06.2017r.    

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa produktów mleczarskich ,tłuszczy jadalnychi jaj  dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w II półroczu  2017 r.

 

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017r. godz. 09:00

Ogłoszenie z dn. 16.06.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią

Informacja z otwarcia ofert 26.06.2017r.

Unieważnienie postępowania w części nr 1.produkty mleczarskie i w częsci nr 2. tłuszcze jadalne

Ogłoszenie  o wyniku zamówienia publicznego z dnia 30.06.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/pn/4/2017                                             

Kraków, dn. 16.06.2017r.    

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa pieczywa, artykułów spożywczych różnych, mrożonek dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55,  w II półroczu  2017 r.

 

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017r. godz. 09:00

Ogłoszenie z dn. 16.06.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami

pytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert 26.06.2017r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 30.06.2017r. - dla części nr 1 i nr 3

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 03.07.2017r. - dla części nr 2

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 07.07.2017r. -po powtórzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla  części nr 2


Numer sprawy: DPS/TG/pn/5/2017                                              

Kraków, dn. 16.06.2017r.    

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa mięsa, produktów mięsnych, drobiu i konserw dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w II półroczu  2017 r

 

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017r. godz. 09:00

Ogłoszenie z dn. 16.06.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert 26.06.2017r.


Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dn. 30.06.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/pn/6/2017                                              

Kraków, dn. 16.06.2017r.    

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa warzyw i owoców  dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55,  w II półroczu  2017 r.

 

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017r. godz. 09:00

Ogłoszenie z dn. 16.06.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert 26.06.2017r.


Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dn. 30.06.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/pn/7/2017

Kraków, dn. 26.06.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy jadalnych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w II półroczu 2017 r.

 

Termin składania ofert upływa: 04.07.2017r. godz. 09:00

Ogłoszenie z dn. 26.06.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami.

Pytanie nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 03.07.2017r.

Zmiana terminu składania ofert: 06.07.2017r. godz. 09:00

Informacja z otwarcia ofert: 06.07.2017r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 07.07.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/pn/8/2017

Kraków, dn. 28.08.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

 

Termin składania ofert upływa: 05.09.2017r. godz. 09:00

 

Ogłoszenie z dn. 28.08.2017r.

SIWZ wraz z zał. od nr 1 do 6

 Wzór umowy - zał. nr 7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 8a do 8d

Informacja z otwarcia ofert: 05.09.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 07.09.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego z dnia 12.09.2017 r. - po powtórzeniu czynności badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

 

                              

2017r.

Zamówienia poniżej 30 tys. euroNumer sprawy: DPS/T/271/8/2017                                                                                                                                                           Kraków, dn. 12.04.2017r.

Dostawa środków czystości, dezynfekujących, rękawiczek i artykułów gospodarczych dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55 - do 31.07.2017r.


Zaproszenie w PDF

Zaproszenie z dn. 12.04.2017r. ( wersja edytowalna)

Zał. nr 2 Asortyment  dla części nr 1 do 6

Termin składania ofert upływa 20.04.2017r. godz. 10:00

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1, nr 4 i nr 5 - z dn. 05.05.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2, nr 3 oraz uniewaznienie dla części nr 6 - z dn. 10.05.2017r.

 Numer sprawy: DPS/T/271/9/2017                                                                                                                                                           Kraków, dn. 12.04.2017r.


Dostawa materiałów biurowych   dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w roku 2017.

Zaproszenie w PDF

Zaproszenie z dn. 12.04.2017r. (wersja edytowalna)

Zał. nr 2 Asortyment dla części nr 1 do 2

Termin składania ofert upływa 20.04.2017r. godz. 11:00

Ogłoszenie o uniewaznieniuNumer sprawy: DPS/T/271/10/2017                                         Kraków, dn. 25.04.2017r.

 

Dostawa materiałów biurowych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w roku 2017.

 

Zaproszenie w PDF

Zaproszenie z dn. 25.04.2017r. (wersja edytowalna)

Zał. nr 2 Asortyment dla części nr 1 do 2

 

Termin składania ofert upływa 04.05.2017r. godz. 11:00

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 10.05.2017r.


 

 Numer sprawy: DPS/TG/271/11/2017                                      Kraków, dn. 11.05.2017r.

 

Dostawa środków czystości  dla DPS w Krakowie,  ul. Krakowska 55 - do 31.07.2017r.

Zaproszenie w PDF

Zaproszenie z dn. 11.05.2017r. ( wersja edytowalna)

Zał. nr 2 Asortyment

Termin składania ofert upływa 18.05.2017r. o godz. 10:00

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z 30.05.2017r.Numer sprawy: DPS/TG/271/14/2017

Kraków, dnia 23.06.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn.

Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych   dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55,  w II półroczu 2017r.

 

Termin składania ofert upływa 30.06.2017r. godz. 11:00

Zaproszenie z dn. 23.06.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 04.07.2017r.

 


Numer sprawy: DPS/TG/271/15/2017

Kraków, dnia 23.06.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn.

Dostawa przypraw dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w II półroczu 2017 r.

 

Termin składania ofert upływa 30.06.2017r. godz. 11:00

Zaproszenie z dn.23.06.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 04.07.2017r.


Numer sprawy: DPS/TG/271/18/2017

Kraków, dnia 03.08.2017r.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro, na wykonania zadania pn. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – remont lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Zakopiańskiej 101.

 

Termin składania ofert upływa 09.08.2017r. o godz. 10:00

Zaproszenie z dn. 02.08.2017r.

Załaczniki do zaproszenia - wersja edytowalna

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót

STWIORB

 


 

Numer sprawy: DPS/TG/271/20/2017

Kraków, dn. 29.08.2017r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonania zadania pn. Dostawa środków czystości, dezynfekujących, rękawiczek i artykułów gospodarczych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - do 29.12.2017r.

 

Termin składania ofert upływa dn. 06.09.2017r. godz. 10:00

 

Zaproszenie z dn. 29.08.2017r. wraz z załacznikami

Załącznik nr 2.Asortyment dla części od nr 1 do nr 4

Pytanie nr 1

Pytanie nr 2

Pytanie nr 3

Pytanie nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 18.09.2017r.


Numer sprawy: DPS-OP.271.1.2017

Kraków, dn. 01.09.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartosci poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa pieczywa dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w IV kwartale 2017 r.

 

Termin składania ofert do 11 września 2017 r. do końca dnia.

 

Zaproszenie z dnia 01.09.2017 r. wraz załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.09.2017 r.

 


 

Numer sprawy: DPS-OP.271.2.2017

Kraków, dn. 04.09.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa owoców dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w IV kwartale 2017 r.


Termin składania ofert do 11 września 2017 r. do końca dnia.


Zaproszenie z dnia 04.09.2017 r. wraz załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.09.2017 r. 


Numer sprawy: DPS-OP.271.3.2017

Kraków, dn. 04.09.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa produktów mleczarskich dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w IV kwartale 2017 r.

 

Termin składania ofert do 11 września 2017 r. do końca dnia.


Zaproszenie z dnia 04.09.2017 r. wraz z załącznikami

Ogłoszenie o unieważnieniu

 


Numer sprawy: DPS-OP.271.4.2017

Kraków, dn. 04.09.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa artykułów spożywczych różnych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55, w IV kwartale 2017 r.

 

Termin składania ofert do 11 września 2017 r. do końca dnia.

 

Zaproszenie z dnia 04.09.2017 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.09.2017 r.

 

 


 

Numer sprawy: DPS-OP.271.5.2017

 

Kraków, dn. 04.09.2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa naczyń i sztućców jednorazowych dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55.

 

Termin składania ofert do 12 września 2017 r. do końca dnia.

 

Zaproszenie z dnia 04.09.2017 r. wraz z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.09.2017 r.