BIP MJO - Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

Struktura organizacyjna szkoły

Dane odnoszą się do wszystkich typów szkół:
adres: os. Tysiąclecia 38; 31-610 Kraków
telefon: 12-648 49 03
faks: 12-649 91 55 w.11
pokój nauczycielski: 12 647 97 19
pedagog: 12 648 72 80
księgowość: 12 647 06 35
e-mail: szkola@zspm.malopolska.pl
http://zspm.malopolska.pl

 

 

dyrektor: mgr Andrzej Januszkiewicz

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY  ZSPM


W zespole działają:

 

 1. Technikum Poligraficzno-Medialne Nr 20(czteroletnie), kształcące w zawodach:
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik fotografii i multimediów
  • technik procesów drukowania
  • technik procesów introligatorskich
  • technik cyfrowych procesów graficznych
  • technik organizacji reklamy
  • fototechnik
 2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 21 (trzyletnia) z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej kształcąca w zawodach:

  • drukarz
  • fotograf
  • introligator
 3. Szkoła Policealna Nr 17