BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

 Struktura organizacyjna


W skład Ośrodka wchodzą:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  • Szkoła Podstawowa nr 73 z oddziałem przedszkolnym
  • Technikum Nr 26
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 33
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5
  • Szkoła Policealna Nr 19
  • XI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła Muzyczna I stopnia im. Hieronima Henryka Baranowskiego
  • Internat

 

Schemat organizacyjny Ośrodka

 

Archiwalny schemat organizacyjny Ośrodka