BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Oferta jednostki

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku, którym oprócz edukacji zapewnia wszechstronną rewalidację i opiekę. Realizuje program nauczania szkoły ogólnodostępnej z dostosowaniem metod i form pracy do potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

Typy niepełnosprawności uczniów

 • słabo widzący
 • niewidomi
 • z niepełnosprawnością sprzężoną

Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie z całego kraju na podstawie skierowania.

 

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Szkoła Podstawowa nr 73 z oddziałem przedszkolnym
 • Technikum Nr 26
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 33
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5
 • Szkoła Policealna Nr 19
 • XI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Muzyczna I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego
 • Internat

 

Kształcenie zawodowe
Ośrodek ma uprawnienia do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego we wszystkich kształconych zawodach.

 • Technikum - technik prac biurowych, technik tyfloinformatyk, technik realizacji dźwięku, technik architektury krajobrazu, technik masażysta;
 • Branżowa Szkoła I stopnia - ogrodnik (kierunek tylko dla uczniów słabo widzących), koszykarz-plecionkarz;
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy - kształcenie wielozawodowe, uczniowie ze sprzężoną niepełnosprawnością rozwijają swoje umiejętności manualne i społeczne;
 • Szkoła Policealna - technik administracji, technik tyfloinformatyk, technik realizacji dźwięku, florysta.

 

Baza jednostki

Baza dydaktyczna, doskonale wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, dostosowana jest do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku oraz z niepełnosprawnością sprzężoną - pracownie przedmiotowe kształcenia ogólnego i warsztaty do nauki zawodów, w tym nowoczesne, profesjonalne studio nagrań, pracownia tyfloinformatyczna i szklarnia. Skomputeryzowana, multimedialna biblioteka, zaspokajająca potrzeby czytelnicze uczniów, również dostosowana jest do ich możliwości wzrokowych.

 
Gabinety specjalistyczne obejmujące uczniów kompleksową opieką to wczesne wspomaganie rozwoju (nie tylko dla dzieci z dysfunkcją wzroku), terapia widzenia, orientacja przestrzenna, logopedia, terapia muzyczna, pedagogiczna, audio-psycho-lingwistyczna (Tomatis), rewalidacja indywidualna, Szkolny Ośrodek Kariery (doradztwo zawodowe) oraz rehabilitacja ruchowa (diagnozowanie biomechaniczne i funkcjonalne; zabiegi kinezyterapii, masażu klasycznego, fizykoterapii - elektroterapia, laseroterapia, hydroterapia; metody PNF, NDT-Bobath, McKenzie, Mulligan, terapia manualna).

 

Na terenie Ośrodka znajduje się również gabinet stymulacji sensomotorycznej, sala doświadczania świata, basen, siłownia oraz ogród.

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
Działania gabinetów psychologiczno-pedagogicznych, prowadzone na każdym etapie kształcenia, obejmują rozmowy terapeutyczne z uczniami i ich rodzicami, poradnictwo, indywidualne zajęcia terapeutyczne, psychoedukację oraz współpracę z nauczycielami i wychowawcami.

 

Zespół konsultacyjny oferuje bezpłatne konsultacje dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ogólnodostępnych oraz ich rodziców i nauczycieli.

 

Opieka medyczna
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
gabinet stomatologiczny

 

Zajęcia pozalekcyjne
Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez bogatą ofertę możliwości zaangażowania się w pracę pozalekcyjną. W Ośrodku działają koła zainteresowań: bukieciarskie, plastyczne, ceramiczne, dziennikarskie, szachowe, wioślarskie, żeglarskie, krajoznawczo-turystyczne PTTK, Szkolny Klub Europejski, English Club prowadzony przez native speakerów, drużyny harcerskie i zuchowe, zespoły muzyczne, grupy wokalno-instrumentalne, chór, Zespół Pieśni i Tańca oraz radiowęzeł. Uczniowie rozwijają również swoje zdolności i motywację uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach artystycznych, konkursach, projektach, warsztatach edukacyjnych, zajęciach sportowych, wycieczkach, zlotach turystycznych oraz imprezach integracyjnych.

 

Realizowane eksperymenty i innowacje
W Szkole Muzycznej I stopnia realizowany jest eksperyment pedagogiczny polegający na innowacyjnej organizacji nauczania z uwzględnieniem dysfunkcji wzroku i innych niepełnosprawności uczniów.

 

Osiągnięcia uczniów
Uczniowie Ośrodka odnoszą wiele sukcesów artystycznych, sportowych i naukowych, zdobywając liczne medale, nagrody i wyróżnienia, w tym najbardziej prestiżowe stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Sapere Auso oraz nagrody Prezydenta Miasta Krakowa i Małopolskiego Kuratora Oświaty. W 2009 Marcin Ryszka zdobył 3 srebrne medale na Mistrzostwach Świata w Pływaniu zorganizowanych przez MKP w Rio de Janeiro, a następnie został uhonorowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych tytułem i statuetką IDOL 2010.

 

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

 • szkoły i organizacje dla osób niewidomych i słabo widzących
 • Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących NADZIEJA
 • Lattitude - organizacja, dzięki której uczniowie mają zapewniony stały kontakt z native speakerami z Australii i Nowej Zelandii

 

Dyrektor: Agnieszka Nawrocka

 

Dane teleadresowe
adres: ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków
tel.: +48122666680, +48122693125, +48122674420

fax: +48122668622
e-mail: sosw@blind.krakow.pl

www.blind.krakow.pl

 

Dojazd

 • tramwaje nr 1, 2, 6, 12, 18, 22, 52, 62
 • autobusy nr 101, 109, 112, 144, 162, 164, 169, 173, 179, 184, 194, 229, 252, 304, 409, 424, 469, 484, 503, 605, 608, 610, 612, 662
 • przystanki: Rynek Dębnicki, Konopnickiej, Jubilat, Centrum Kongresowe ICE

 

Mapa