BIP Archiwalny - ZSO6 (data archiwizacji: 2017-10-19, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/742/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Dokument archiwalny
Ogłoszenia Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY. Przetargi Wymiana stolarki okiennej drewnianej typowej i nietypowej na stolarkę okienną z PCV oraz bramy wejściowej do budynku szkoły ogłoszenie o zamówieniu pobierz SIWZ pobierz zał. nr 1 do 4 do SIWZ pobierz zał. nr 1 do wzoru umowy pobierz zał. nr 5 do SIWZ Wzór umowy pobierz zał. nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru pobierz zał. nr 7 do SIWZ Zestawienie stolarki pobierz zał. nr 8 do SIWZ Rysunki konstrukcji pobierz zał. nr 9 do SIWZ Przedmiar robót pobierz zał. nr 10 Projekt gwarancji pobierz Ogłoszenie o wynikach postępowania pobierz