BIP Archiwalny - ZSO6 (data archiwizacji: 2017-10-19, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/742/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
Symbol: ZSO6
Adres: os. Kolorowe 29a, 31-941 Kraków
Telefon: +48126443307
Faks: 12 6432382
Email: sekretariat@12liceum.edu.pl
WWW: http://www.12liceum.edu.pl
Zakres działania: działalność edukacyjna
Uwagi: sekretariat XII LO czynny od 8.00 do 15.00
Władze:
Dyrektor  Ryszard Nowak
Z-ca dyrektora  Anna Konarska
Z-ca dyrektora  Adam Majcherek