BIP Archiwalny - GM2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Gimnazjum nr 2
Symbol: GM2
Adres: ul. Studencka 13, 31-116 Kraków
Telefon: +48124222573
Faks: 124222573
Email: gim2@gim2.eu
WWW: http://www.gimnazjumdwa.pl
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie gimnazjum
Uwagi: sekretariat czynny od 7:30 do 15:15
Władze:
dyrektor dr Gabriela Olszowska

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki