Archiwum BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. świętego Wojciecha
Dokument archiwalny

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie w związku z trwającą rekrutacją do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019

 

W związku z przypisaniem adresów w Uchwałach Rady Miasta Krakowa równocześnie do dwóch Szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha przy ul. Strzelców 5a

- Filii Szkoły Podstawowej Nr 95 przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2,

Kandydaci zamieszkali przy ulicach:

Dominikanów, Jana Kaczary, Jurka Bitschana, Kazimierza Odnowiciela, Marka Eminowicza, Olgi Boznańskiej, Olszeckiej, Promienistych, Rezedowej

mogą korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu do obydwu w/w Szkół (Kandydat z rejonu).

 

Z uwagi na to, że system Elemento przypisuje w/w ulice jedynie do Filii Szkoły Podstawowej Nr 95 i nie ma możliwości wprowadzenie poprawnie "Zgłoszenia" Kandydata zamieszkałego przy w/w ulicach ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 2 informuję, że ostateczne listy zakwalifikowanych/przyjętych wygenerowane z systemu uzupełniane będą ręcznie na podstawie "Zgłoszeń" złożonych w sekretariacie Szkoły.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Wojciecha

ul. Strzelców 5a, 31-422 Kraków

tel. (12) 12 412 10 06, fax (12) 412 10 06 w. 20

 

informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn.

Remont polegający na modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krakowie przy ul. Strzelców 5a

 

Dokumenty dotyczące zamówienia:

 

Ogłoszenie o przetargu

zamieszczo dnia 22.06.2017 r.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

zamieszczono dnia 22.06.2017 r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ (1)

zamieszczono dnia 6.07.2017 r.

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

zamieszczono dnia 7.07.2017 r.

 

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

zamieszczono dnia 7.07.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamieszczono dnia 13.07.2017 r.

 

 

 

Nabór stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie

Złożono jedną ofertę.

Do drugiego etapu zakwalifikowano jedną ofertę.

Postępowanie zakończono: zatrudniono Panią Olimpię Mikę.

 

Nabór stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw płac w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie

Złożono jedną ofertę.

Do drugiego etapu zakwalifikowano jedną ofertę.

Postępowanie zakończono: zatrudniono Panią Irenę Nalepę.