BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. świętego Wojciecha

Jak załatwić sprawę

 

I Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Dokumenty od wnoszącego:

- skarga, wniosek złożony na piśmie,

- skarga, wniosek złożony do protokołu sporządzonego podczas sptkania z dyrektorem lub wicedyrektorem

Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków dyrektora Szkoły: wtorki bez zebrań/dni otwarych dla Rodziców/Opiekunów prawnych - 15:00-17:00, wtorki, kiedy organizowane są zebrania/dni otwarte - 17:00-19:00, środy - 9:00-10:00. Szczegółowy kalendarz roku szkolnego znajduje się na stronie internetowej Szkoły.

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: pisemna odpowiedź


II Procedura uzyskania decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

- opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora Szkoły

 

III Procedura uzyskania decyzji w sprawie zwolnienia z zajęć edukacyjnych

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

- zaświadczenie od lekarza lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku zajeć innych niż wychowanie fizyczne)

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowani: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora Szkoły

 

IV Procedura uzyskania decyzji w sprawie nauczania indywidualnego

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

- orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Karta nauczania indywidualnego