BIP Archiwalny - GM44 (data archiwizacji: 2017-11-20, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Gimnazjum Nr 44
Symbol: GM44
Adres: os. Na Stoku 34, 31-706 Kraków
Telefon: +48126453482
Faks: 12 640 51 90
Email: gim44krakow@interia.pl
WWW: http://www.gim44.krakow.pl/
Zakres działania: działalność edukacyjna
Uwagi: Sekretariat szkoły przyjmuje strony codziennie od 9 do 15 z wyjątkiem czwartków
Władze:
Dyrektor  Małgorzta Hutyra