BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14

Struktura organizacyjna

Struktura jednostki: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 składa się z dwóch szkół:
Gimnazjum nr 36 oraz XXX Liceum Ogólnokształcącego.
Dane teleadresowe podane na stronie Informacje o jednostce są takie same dla obydwu szkół.