Archiwum BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r
Dokument archiwalny

15.02.2015 r - Nabór kandydatów na wolne stanowisko specjalisty w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie

 

 

  REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018


 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 2017/2018

 

W dniach od 10.05.2017 r. do 14.06.2017 r. ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej.

 

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 

- obojga rodziców pracujących

- dojeżdżające

- rodziców samotnie wychowujących dzieci

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie do wychowawców świetlicy prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 14.06.2017r. Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie numerów dowodów osób upoważnionych do odbioru dziecka.

 

Karta zgłoszenia znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA, można otrzymać ją również od wychowawców świetlicy.

 

O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszenia do wyczerpania miejsc.

  

TERMINARZ:

 

14.06.2017 r. – do godziny 17:00 – ostateczny termin złożenia karty zapisu do świetlicy szkolnej

 

15.06.2017 r. – posiedzenie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

 

21.06.2017 r. – ogłoszenie wyników naboru, podanie list zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły/świetlicyREKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY

 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

 


REKRUTACJA do klas „0” oraz klas I na rok 2017/2018 rozpocznie się 18.04.2017 i trwać będzie do 08.05.2017.

 

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do SP 144 powinni:

- pobrać formularz z sekretariacie szkoły pierwszego wyboru, wypełnić go, a następnie podpisać (obydwoje rodziców) i złożyć w sekretariacie szkoły. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie,

lub

- wypełnić wniosek drogą elektroniczną, a więc wprowadzić dane do systemu rekrutacyjnego, wydrukować wypełniony wniosek, podpisać (obydwoje rodziców), a następnie złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie.

 

Wnioski będą dostępne po 18.04.2017 do pobrania na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie SP144.

 

Przyjmowanie wniosków w godzinach pracy sekretariatu:

 

Pon. 7:00 – 15:00

Wt. 10:00 – 18:00

Śr. 7:00 – 15:00

Czw. 7:00 – 15:00 

Pt. 7:00 – 15:00