BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 100

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 100
Symbol: SP100
Adres: os. Albertyńskie 36, 31-855 Kraków
Telefon: +48126491492
Faks: 12 640-91-44
Email: sp100krakow@gmail.com
WWW: http://www.sp100.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP100
NIP: 678-28-03-
Zakres działania: edukacja/oświata
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mail do Inspektora ochrony danych Państwa jednostki – Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor Szkoły  Krzysztof Szwed
Z-ca Dyrektora Szkoły  Dorota Krzywda