Bezpośrednia obsługa przedsiębiorców - stanowiska


 

 

 


 


STANOWISKA NR 1, 2, 3  PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

 

Telefon: 12 616-5600 (telefon czynny do 15:15)

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - piątek 7:40-18:00

 • informacja dotycząca obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
 • informacja dotycząca przedsiębiorców figurujących w Ewidencji Działalności Gospodarczej - INFORMACJI TELEFONICZNYCH UDZIELA SIĘ W GODZINACH 7:40-15:15
 • informacja dotycząca wsparcia finansowego dla przedsiębiorców
 • informacja na temat procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP (7:40-15:15)

 

 


 

STANOWISKA NR 4, 5, 6, 10, 11, 12 REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG

Telefon: 12 616-5600 (telefon czynny do 15:15)

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - piątek 7:40-18:00

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEiDG
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEiDG
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

 

               

                                                                                                                                                             


 

STANOWISKO NR 7 PUNKT KONSULTACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKA KRAKOWSKA 

 

 

Telefon 12 628 20 45

Godziny przyjmowania stron: 

Dyżury w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy zostały czasowo zawieszone.

 

 • wskazywanie opcji dofinansowań z UE pod określony profil firmy
 • konsultowanie wniosków o dofinansowanie
 • przygotowanie instrukcji (krok po kroku) w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie (wyszczególnienie instytucji, niezbędnych dokumentów, opis kryteriów formalnych, merytorycznych),
 • pomoc w kwestiach związanych z przygotowaniem wniosków o płatność oraz rozliczaniem dofinansowanego projektu
 • pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in. poprzez bazy danych zawierające oferty współpracy technologicznej i biznesowej)
 • organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje gospodarcze)
 • działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE

 STANOWISKO NR 8 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Telefon 12 616-5606EDG

Godziny przyjmowania stron:

środa - czwartek 7:45 - 15:45

 

   

 • informacja w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą

 • udostępnianie i udzielanie pomocy przedsiębiorcom w wypełnianiu druków zgłoszeniowych wraz z wszelką informacją z tej dziedziny
 • przyjmowanie formularzy ZUS_ZUA albo ZUS_ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne), a także w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika - staje się jego płatnikiem składek - ZUS_ZPA
 • udostępnianie materiałów i wydawnictw informacyjnych
   

   

   


 

STANOWISKO NR 9 PUNKT INFORMACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE 

 

Ze względu na przeprowadzoną reorganizacją Centrum Transferu Technologii AGH, zostają czasowo zawieszone dyżury pracowników CTT AGH w Punkcie Obsługi Przedsiebiorcy UMK.

 

 

 


STANOWISKO NR 9A  PUNKT KONSULTACYJNY MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

 

Telefon 12 616-5607

Godziny przyjmowania stron:

każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 9:00 - 13:00

 

Udzielanie informacji i porad w zakresie:

 • wyboru formy opodatkowania
 • wyłączenia z form opodatkowania
 • obowiązku podatku VAT
 • obowiązków w podatku akcyzowym 
 • obowiązku instalacji kas fiskalnych

 


POKÓJ NR 315  URZĄD STATYSTYCZNYEDG

 

Telefon 12 616-5621

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek. 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 8:00 - 15:00

  

 

 • obsługa przedsiębiorców związana z możliwością nadania, zmiany i likwidacji numeru REGON
 • udostępnianie materiałów i druków informacyjnych
 • informowanie o przydatności i wykorzystaniu numerów statystycznych REGON w prowadzonych badaniach statystycznych
  i udostępnianiu informacji zgodnie z ustawą o statystyce publicznej na potrzeby innych odbiorców

 

 


 


STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII BRONOWICE


 ul. Stawowa 61 (lokal nr 157 - Poziom I), 31-313 Kraków

Telefon: 12 265-16-63

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - sobota 10:00 - 18:00

 

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEiDG
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEiDG
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • informacja w zakresie obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców oraz doradztwo dotyczące stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD 2007)

 


 

STANOWISKO POP W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW UMK W GALERII SERENADA

 

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41 (lokal nr 217 - Poziom II), 31-876 Kraków

Telefon: 12 616-97-07

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek - sobota 10:00 - 18:00

 

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej w CEiDG
 • zmiana, wykreślenie wpisu z CEiDG
 • zgłoszenie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • informacja w zakresie obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, procedur administracyjnych UMK dotyczących przedsiębiorców oraz doradztwo dotyczące stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD 2007)

 

 

 

 


 

POKÓJ NR 312 EDG

 

Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej

Maria Jarosz Tel. 12 616-5618, fax 12 616-5620

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Kierownik

POKÓJ NR 309 


Kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy

Wojciech Łaptaś Tel. 12 616-5617

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INNE PUNKTY INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KRAKOWIE